Direct naar hoofdmenu / zoekveld
/ Wonen / Veelgestelde vragen / Recht van voorkoop

Recht van voorkoop

Wat is het recht van voorkoop?

 

Een eigenaar die zijn woning of een perceel grond verkoopt, is verplicht dit onroerend goed aan te bieden aan een begunstigde van een recht van voorkoop.

Als de begunstigde dit recht uitoefent, verwerft zij in de plaats van de kandidaat-koper het aangeboden onroerend goed. Zij betaalt dan de biedprijs van de kandidaat-koper.

 

Wie zijn de begunstigden?

 

De begunstigden van het recht van voorkoop zijn o.a. de VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen) en de (lokale) sociale huisvestingsmaatschappijen, de gemeenten op hun grondgebied en de OCMW’s.

Als er verschillende wettelijke of conventionele voorkooprechten van toepassing zijn geldt de volgende rangorde:

  • het voorkooprecht van de pachter
  • het voorkooprecht bepaald in de wet op de ruilverkaveling
  • het voorkooprecht bepaald in het Decreet Ruimtelijk Ordening
  • het voorkooprecht van de Vlaamse Landmaatschappij (decreet natuurbehoud)
  • het voorkooprecht bepaald in de Vlaamse wooncode
  • bij overeenkomst bepaalde voorkooprechten.

 

Wanneer en hoe dient het recht van voorkoop aangeboden te worden?

 

Alle begunstigden worden tegelijk op de hoogte gesteld van een eventuele verkoop. De sociale huisvestingsmaatschappij wordt verwittigd via de Vlaamse huisvestingsmaatschappij. Het is de instrumenterende ambtenaar (meestal de notaris) die de begunstigden dient te verwittigen ("kennisgeving") met een aangetekende brief. Daarin wordt de inhoud van de akte beschreven (de identiteit van koper mag weggelaten worden).

Ruimtelijke Ordening

Ambachtslaan 17

3665 AS

 

T  089 39 10 72

F  089 39 10 79

E ruimtelijkeordening@as.be

› meer info