Direct naar hoofdmenu / zoekveld
/ Wonen / Plannen / RUP's

RUP's

Samen met de ruimtelijke structuurplannen en de verordeningen, vormen de ruimtelijke uitvoeringsplannen de instrumenten waarmee de overheid de ruimtelijke ordening van het gewest, de provincies en de gemeenten vastlegt.

Een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is een plan dat concrete uitwerking geeft aan het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

Een ruimtelijk uitvoeringsplan bevat een grafisch plan dat aangeeft voor welk gebied of welke gebieden het plan van toepassing is, stedenbouwkundige voorschriften, de feitelijke en juridische toestand, de relatie met het ruimtelijk structuurplan of de ruimtelijke structuurplannen waarvan het een uitvoering is en een zo mogelijk limitatieve opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het ruimtelijk uitvoeringsplan en die opgeheven worden.

Ruimtelijke Ordening

Ambachtslaan 17

3665 AS

 

T  089 39 10 72

F  089 39 10 79

E ruimtelijkeordening@as.be

› meer info