Direct naar hoofdmenu / zoekveld
/ Wonen / Oproep deskundigen GECORO

Oproep deskundigen GECORO

De gemeente As wil samen met haar burgers een kwalitatief beleid uitwerken en zet daarvoor volop in op participatie en inspraak van de burger.

Daarvoor werkt ze onder meer samen met verschillende adviesraden die op vraag van de gemeente of uit eigen initiatief adviezen kunnen geven in bepaalde beleidsdomeinen.

 

Ruimtelijke ordening is één van die domeinen. Om de kwaliteit van het gemeentelijk ruimtelijke ordeningsbeleid te bevorderen en een maatschappelijk draagvlak ervoor te creëren, werd de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, kortweg GECORO, in het leven geroepen.

Die adviesraad bestaat uit burgers-experten en vertegenwoordigers uit verschillende maatschappelijke groepen. De gemeente wenst bij die adviesraad belangrijke adviezen te kunnen inwinnen over dossiers die de ruimtelijke ordening en de burger aanbelangen.

Verschillende verenigingen zullen door de gemeente worden uitgenodigd om een vertegenwoordiger en plaatsvervanger voor te dragen als lid van de GECORO.

 

Daarnaast doet de gemeente een warme oproep naar gemotiveerde burgers-deskundigen die zich kandidaat willen stellen voor de GECORO.

 

Voor de periode 2019-2024 is de gemeente op zoek naar gemotiveerde deskundigen in de disciplines:

 

  • Ruimtelijke planning
  • Ruimtelijke ordening
  • Mobiliteit
  • Architectuur
  • Milieu
  • Natuur en landschap

 

 

Profiel van de kandidaten:

 
  • Professioneel bezig met ruimtelijke ordening, zoals ruimtelijke planning, landschappelijke of stedenbouwkundige inrichting, verkeerskunde, ruimtelijk onderzoek, milieu-effecten, sociale geografie, ...
  • Voldoende beschikbaar en gemotiveerd om rapporten door te nemen, te vergaderen en tot een advies te komen, steeds met de geldende ruimtelijke structuurplannen en de Beleidsplannen Ruimte voor ogen.
  • Onafhankelijk, zowel van politiek als van drukkingsgroepen. Dat wil zeggen dat hij/zij afstand kan nemen van politiek, maar niet noodzakelijk politiek onafhankelijk of ongebonden dient te zijn.
  • Heeft voeling met wat er in As leeft inzake ruimtelijk beleid.

 

De gemeente As doet een warme oproep naar vrouwen om zich kandidaat te stellen en zo een evenwichtig vrouw/manevenwicht na te streven.

 

 

Ben jij die geschikte deskundige?

 

Stuur dan je kandidatuur naar het college van burgemeester en schepenen, ter attentie van de dienst Ruimtelijke ordening of mail naar ruimte@as.be.

 

Naast een duidelijke vermelding van motivering en ervaring vermeld je ‘kandidatuur GECORO’ in je brief/mail.

 

Voor meer informatie kan je terecht bij Toon Geusens (afdelingshoofd Ruimte) op het nummer 011 39 10 77 of via ruimte@as.be.

Toon Geusens

Afdelingshoofd Ruimte

Ambachtslaan 17

3665 AS

 

T  089 39 10 77

F  089 39 10 79

ruimte@as.be

 

> meer info