Direct naar hoofdmenu / zoekveld
/ Wonen / Bouwen en verbouwen / Vergunningsprocedures / Stedenbouwkundige vergunning, melding en vrijstelling

Stedenbouwkundige vergunning, melding en vrijstelling

De wetten rond ruimtelijke ordening zijn complex en veranderen voortdurend. Zorg dat je je tijdig informeert! De dienst ruimtelijke ordening staat hiervoor tot je dienst.

Wie een kleine ingreep aan zijn woning wil doorvoeren, kan dat sinds 1 december 2010 sneller en met minder administratieve verplichtingen. Om te zien of bepaalde werken vergunningsplichtig, meldingsplichtig of vrijgesteld zijn kan je de checklist doorlopen op www.ruimtelijkeordening.be.

LET OP:

NIET overal geldig:

Zowel de melding als de vrijstellingen zijn niet geldig als ze strijdig zijn met andere regelgeving (beschermd erfgoed, verkavelingsvoorschriften, lokale plannen). Het blijft dus aangeraden zich op voorhand goed te informeren.

Meldingsplicht

Melding is mogelijk voor bepaalde werken aan de woning of aan andere gebouwen. (openbreken van een gevel, stabiliteitswerken in de woning, aanbouwen van een garage, een veranda, … tot maximaal 40m² per perceel,...). Dit gebeurt aan de hand van een vast formulier, samen met een dossier.

Aan de regels rond medewerking van een architect verandert niets. Twintig dagen na het indienen van het meldingsdossier kan men met de werken beginnen.

Vrijstelling

Het aantal van vergunning vrijgestelde werken wordt vereenvoudigd en uitgebreid. Samengevat geldt de vrijstelling voor vrijstaande gebouwen waarvan de oppervlakte samen maximaal 40m² bedraagt en voor niet overdekte constructies (terras, zwembad, vijver, …) waarvan de oppervlakte samen maximaal 80m² bedraagt.

Architect nodig?

Aan de regels rond medewerking van een architect wijzigt niets. Voor werken die impact hebben op de stabiliteit is steeds een architect nodig. In die gevallen zal een architect voor jouw het aanvraag- of meldingsdossier samenstellen en ondertekenen.

Ruimtelijke Ordening

Ambachtslaan 17

3665 AS

 

T  089 39 10 72

F  089 39 10 79

E ruimtelijkeordening@as.be

› meer info