Direct naar hoofdmenu / zoekveld
/ Wonen / Aankoop van een grond of woning
Aankoop van een grond of woning

Je laat je oog vallen op een te koop staande woning of op een perceel grond dat je aanspreekt om er het huis van je dromen te bouwen.

Alvorens over te gaan tot de aankoop is het belangrijk je degelijk te informeren zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Ook bij het aanvragen van verbouwingswerken is een analyse van de bestaande plannen van groot belang.

Bij de dienst ruimtelijke ordening kan je terecht om je te informeren in welke zone op het gewestplan je eigendom gelegen is, of het goed al dan niet in een goedgekeurde verkaveling, BPA of RUP gelegen is, over het type bebouwing (open, halfopen of gesloten), de voorschriften aangaande inplanting, bouwhoogte, dakvorm,... .

Controleer voor de aankoop van een bestaande woning of er voor de woning en de reeds uitgevoerde uitbreidingen en/of verbouwingen reeds een stedenbouwkundige vergunning werd verleend en of deze werken stroken met de goedgekeurde bouwplannen. Indien er in het verleden bouwovertredingen zijn begaan, dan koop je die als het ware over maar het blijft een overtreding.

Indien je het beoogde goed wenst te verwerven, een woning wenst te bouwen of te verbouwen, ga je dus best tot bij de dienst ruimtelijke ordening om na te vragen of er de mogelijkheid bestaat dat voor de beoogde werken een vergunning kan bekomen worden.

 

Ruimtelijke Ordening

Ambachtslaan 17

3665 AS

 

T  089 39 10 72

F  089 39 10 79

E ruimtelijkeordening@as.be

› meer info