Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Hinderpremie

Hinderpremie voor handelaars bij ernstige hinder door werken

Vanaf 1 juli 2017 kunnen handelaars beroep doen op de hinderpremie voor werken die starten na 1 juli 2017.

De hinderpremie biedt wat financiële ademruimte om vindingrijk te werk te gaan. Zo kan u uw klanten informeren en blijven bedienen tijdens deze periode.

 

Wie krijgt een hinderpremie?

 

De hinderpremie is er voor kleine ondernemingen met maximum 9 werknemers die ernstige hinder ondervinden van wegenwerken voor de deur. Uw zaak moet daarenboven vaste openingstijden hebben.

 

Deze premie richt zich voornamelijk op de detailhandel ('winkeliers'), de horeca en ondernemingen waarbij ter plaatse een persoonlijk en direct klantencontact is.

 

Ernstige hinder betekent dat:

-de rijbaan geheel of gedeeltelijk wordt afgesloten;

-de werken een oppervlakte van meer dan 50 m² hebben;

-de werken minstens 30 opeenvolgende dagen duren.

 

Hoeveel bedraagt de premie?

 

HINDERPREMIE        € 2.000                    Maximaal één keer per jaar per periode van hinder

SLUITINGSPREMIE   € 80/sluitingsdag     Maximaal voor 365 sluitingsdagen per periode van hinder

 

 

U hebt recht op een hinderpremie? 

Vraag de uitbetaling aan.

 

1. De beheerder van de werken is verplicht de nuts- of wegenwerken in te voeren in een databank (GIPOD genoemd). Wij vragen zelf de hinderzones op, toetsen af of er 'ernstige hinder' is en selecteren de getroffen handelaars die binnen deze hinderzone vallen en die voldoen aan de voorwaarden.

2. De geslecteerde handelaars krijgen van ons een brief voor de werken starten.

3. U vraagt zelf de uitbetaling van de hinderpremie aan via vlaio.be/hinderpremie. U doet dit binnen de 30 dagen na de datum van de brief en voor de geplande einddatum van de werken.

4. Wij controleren uw gegevens en storten het bedrag zo snel mogelijk op uw rekening.

5. Bij sluiting kunt u ook een sluitingspremie aanvragen.

6. Een controle op de correctheid van verstrekte gegevens is altijd mogelijk.

 

 

U kreeg een hinderpremie maar u moet toch sluiten?

 

Als u uw zaak voor minstens 21 opeenvolgende kalenderdagen volledig moet sluiten ten gevolge van ernstige hinder door wegenwerken, kunt u één of meerdere sluitingspremies aanvragen. Deze premie loopt vanaf de 22ste kalenderdag van de sluiting en vraagt u aan in blokken van maximaal 30 kalenderdagen.

 

Ook deze aanvraag gebeurt online via vlaio.be/hinderpremie. De aanvraag moet uiterlijk op de startdatum van de sluiting ingediend worden.

 

 

U werd niet geselecteerd voor een hinderpremie. Wat nu?

 

Wij maken een selectie op basis van verschillende databanken. Misschien staan uw gegevens niet correct of voldoet u niet aan de voorwaarden. Check onze website voor meer informatie.

 

U ondervindt toch ernstige hinder waardoor u moet sluiten? Dan kan u wel in aanmerking komen voor een sluitingspremie. Hiervoor moet uw zaak minstens 21 opeenvolgende dagen gesloten zijn. De sluitingspremie kan u krijgen vanaf de 8ste kalenderdag van uw sluiting.

 

Ook een beperkt aantal vrije beroepen en diensten die niet buiten de praktijkmuren of fysieke grenzen van de vestiging te organiseren zijn, kunnen een sluitingspremie aanvragen.

 

 

Nog vragen?

 

Check www.vlaio.be/hinderpremie voor alle voorwaarden en extra informatie.

 

Bel gratis naar 1700.

 

hinderpremie@vlaio.be

 

Contact:

 

Agentschap Innoveren & Ondernemen

Hinderpremie

Koning Albert ||-laan 35 bus 12

1030 Brussel