Direct naar hoofdmenu / zoekveld
/ Vrije Tijd / Feestloket / Wegwijs in de geluidsnormen / Gemeente stelt geluidsmeters ter beschikking
Gemeente stelt geluidsmeters ter beschikking

Geluidsnormen

Geluidsnormen gelden voor alle muziekactiviteiten die toegankelijk zijn voor publiek en waar elektronisch versterkte muziek gespeeld wordt.

 

Meten is weten

Geluidsnormen voor muziekactiviteiten zijn er niet alleen om overlast te vermijden, maar ook om gehoorschade te voorkomen. Het ervaren van geluid is echter voor iedereen anders. Om te weten of een bepaald volume daadwerkelijk binnen bepaalde normen blijft of gehoorschade kan berokkenen moet je geluid meten met een meettoestel.

 

De gemeente beschikt over 5 geluidsmeters:

  • één staat “vast” in het gemeenschapscentrum
  • één staat "vast" in het jeudghuis
  • één wordt enkel uitgeleend voor evenementen in het St. Aldegondiskerkje en is begrensd tot 90 dB(A)
  • twee andere kunnen worden uitgeleend aan erkende Asserse verenigingen voor evenementen binnen de gemeente

 

De gemeente wil het ontlenen laagdrempelig houden elke Asserse gemeente kan de geluidsmeter ontlenen via het aanvraagformulier van de uitleendienst.

 

Nadat de activiteit heeft plaatsgevonden en de organisator de meter teruggebracht heeft kan de milieudienst de logfiles eraf halen en controleren of men zich aan de voorwaarden heeft gehouden. De gemeente kan zo perfect toezien op de georganiseerde muziekactiviteiten en eventuele klachten van omwonenden of bezoekers weerleggen of bevestigen en indien nodig maatregelen treffen naar een volgend evenement.

 

Het reglement

...kan je hier nalezen.

Duurzaamheid

Ambachtslaan 17

3665 AS

 

T  089 39 10 74

F  089 39 10 79

E goele.janssen@as.be

 

> meer info

10eazy-samen2015-w