Direct naar hoofdmenu / zoekveld
/ Vrije Tijd / Feestloket / Sabam & billijke vergoeding

Sabam & billijke vergoeding

Wat is het verschil en hoe kan je zorgen dat je in orde bent?

Het verschil tussen SABAM en billijke vergoeding

Bij SABAM betaal je een vergoeding voor de componisten en tekstschrijvers als hun muziek in het openbaar wordt gespeeld. Dit komt dus ten goede aan de AUTEURS van de muziek (de zogenaamde auteursrechten).

De billijke vergoeding is de vergoeding die moet betaald worden voor het publieke gebruik van het muziekrepertoire van de uitvoerende artiesten en muziekproducenten. Dit komt dus ten goede aan de UITVOERDERS van de muziek (de zogenaamde uitvoerdersrechten).

SABAM in orde brengensabam

  • Op www.sabam.be kan je een formulier downloaden en handmatig invullen of je toelating meteen digitaal aanvragen. De feestambtenaar helpt je graag met het invullen van deze formulieren.
  • dien minstens 10 dagen op voorhand een “aanvraag tot toelating” in bij het SABAM-kantoor in je regio.
  • bezorg binnen de acht dagen volgend op de manifestatie de opgave van de gespeelde nummers aan het SABAM-kantoor.
  • betaal tijdig de rechten. Doe je dit niet, dan worden de aangerekende tarieven met 30% verhoogd.

meer info

Billijke vergoeding in orde brengen

Er zijn twee mogelijkheden om als organisator de vergoeding te betalen: ofwel per afzonderlijke activiteit (tijdelijke activiteit), ofwel via een jaartarief voor een specifieke ruimte of permanente uitbating (bijvoorbeeld voor een jeugdhuis of voor een cultureel centrum). Wanneer voor de ruimte waarin de activiteit gehouden wordt een jaarovereenkomst werd afgesloten, hoeven de gebruikers van die ruimte geen afzonderlijke vergoeding meer te betalen en geen afzonderlijke aangifte meer te doen voor hun activiteit. Vraag dat dus eerst even na aan de zaaleigenaar of zoek het hier op.
  • op www.ikgebruikmuziek.be kan je je evenement aangeven. Ook kan je nagaan of de zaal misschien al een jaarcontract heeft afgesloten.
  • stuur het aanvraagformulier op naar Outsourcing Partners, minstens 5 dagen op voorhand.
  • betaal binnen de 20 dagen na de verzendingsdatum de factuur. In principe moet deze vergoeding betaald zijn vóór de activiteit.
  • Als je het evenement niet tijdig aangeeft, loop je het risico op een fikse meerkost. Er komt een ‘boete’ van 15% erbovenop (met een minimum van 106,14 euro).

meer info 

billijke vergoeding