Direct naar hoofdmenu / zoekveld
/ Vrije Tijd / Cultuur / Bekendmaking openbaar onderzoek: Voorlopige bescherming als archeologische site van de schans van Niel-bij-As

Bekendmaking openbaar onderzoek: Voorlopige bescherming als archeologische site van de schans van Niel-bij-As

Op 8 februari 2018 ondertekende de Vlaamse minister bevoegd voor onroerend erfgoed, het besluit tot voorlopige bescherming als archeologische site van de schans van Niel-bij-As in As.

Het openbaar onderzoek opent op 12/03/2018 en sluit op 11/04/2018.

 

Het besluit tot voorlopige bescherming en het beschermingsdossier liggen ter inzage bij:

-          Onthaal Gemeente As, Dorpsstraat 1 bus 1, 3665 As

-          Het Agentschap Onroerend Erfgoed, Koning Albert II Laan 19, bus 5, 1210 Brussel.

 

 

Opmerkingen en bezwaren kunnen ingediend worden bij:

Gemeente As, Dorpsstraat 1 bus 1, 3665 As.

Dat kan via aangetekend schrijven of tegen afgiftebewijs.

 

Dit openbaar onderzoek vindt plaats in uitvoering van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014.