Direct naar hoofdmenu / zoekveld
/ Vrije Tijd / Cultuur / Beheersorgaan

Beheersorgaan

 

Wat

Samenstelling

Huishoudelijk reglement

 

Wat

Het beheersorgaan heeft als opdracht de gemeenteraad en het college van burgemeester en schepenen bij te staan bij het beheer van de socio-culturele infrastructuur van As.

Het beheersorgaan beschikt in het bijzonder over inspraak- en adviesrecht over de beleidsplanning, maar ook over alle overige aspecten van het beheer zoals bij verbouwingswerken, inrichting en uitrusting, het financiële beleid, het opstellen en/of wijzigen van huishoudelijke reglementen, concessiecontracten, huurovereenkomsten,…

 

De infrastructuur van de socio-culturele infrastructuur van As omvat:

  1. Gemeenschapscentrum De Drieschaar,Schuttenbergstraat 2 bus 3, 3665 As
  2. Buurthuis Scherpenheuvel, Steenweg 189, 3665 As
  3. ABC-centrum, Bevrijdingslaan 88, 3665 As
  4. Sint-Aldegondiskerk, Sint-Aldegondisplein, 3665 As
  5.  ’t Mieleke, André Dumontlaan 19, 3665 As
  6. Molenweide, André Dumontlaan 19, 3665 As
  7. JH De Balans, Schuttenbergstraat 2 bus 2, 3665 As
  8. Vrijetijdsgebouw, Schuttenbergstraat 2 bus 5, 3665 As

 

Samenstelling

Het beheersorgaan wordt samengesteld conform formule b zoals vermeld in artikel 9 van de Cultuurpactwet, d.i. een evenredige vertegenwoordiging van de politieke strekkingen in de gemeenteraad en een vertegenwoordiging van de gebruikers en filosofische en ideologische strekkingen.

Het beheersorgaan kan daarbij ook een aantal deskundigen coöpteren tot een maximum van één derde van het totaal aantal beheerders. Deze deskundigen worden aangeduid door het beheersorgaan zelf.

De schepen van cultuur en de cultuurbeleidscoördinator zetelen eveneens in het beheersorgaan, weliswaar zonder stemrecht. 

 

Naam

functie

Danny Hoogmartens

Voorzitter

Orde der Asserbakken

Staf Winters

Sint-Aldegondiskring vzw

Bernard Jarych

Compostmeesters

Stijn Cornelissen

Jeugdraad

Bert Kerkhofs 

K.F. De Juliusvrienden

Jean Dexters

Afgevaardigde cultuurraad

Marina Hanot 

Voluit!

Tamara Mussen 

Voluit!

Rose-Marijke Thevissen 

Voluit!

Jos Paulussen 

CD&V

Valeer Hoogmartens

CD&V

Linda Tobback 

NVA 

Chel Thijs 

NVA 

Dirk Berghs 

sp.a 

Katrien Vandeurzen

Conciërge GSC De Drieschaar

Jo Santermans

Schepen van Openbare Werken (gecoöpteerd)

Kathleen De Cleene

Schepen van cultuur

Veerle Vangompel

Secretaris

Cultuurbeleidscoördinator

 

Huishoudelijk reglement 

Het huishoudelijk reglement van het beheersorgaan werd vastgesteld door de gemeenteraad op 2007-05-31 en aangepast in zitting van 20 juni 2013.

 

Cultuurdienst

Dorpsstraat 1 bus 1

3665 AS

 

T  089 39 10 17

F  089 39 10 01

E cultuur@as.be

› meer info