Direct naar hoofdmenu / zoekveld
/ Onze gemeente / Privacy - GDPR
Privacy - GDPR

Privacy Policy Gemeente As

De gemeente As gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij volgen de regels rond het verwerken van persoonsgegevens zoals vermeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ook gekend als de GDPR (General Data Protection Regulation). Dit houdt o.a. volgende zaken in:

 

  • Wij gebruiken jouw persoonsgegevens enkel voor het doel waarvoor je deze hebt gegeven. Indien wij je persoonsgegevens voor een ander doeleinde willen gebruiken, zullen wij hier steeds expliciet jouw toestemming voor vragen. Je kan deze toestemming ten allen tijde terug intrekken.
  • Wij zullen jouw persoonsgegevens nooit doorgeven aan derden, tenzij wij hier wettelijk toe verplicht zijn, of indien dit noodzakelijk is om de door jou gevraagde dienst te leveren. Dit kan bijvoorbeeld als we samenwerken met onderaannemers. In dat geval zullen wij de onderaannemer steeds verplichten om jouw persoonsgegevens enkel te verwerken in het kader van het vooropgestelde doel.
  • Wij bewaren jouw persoonsgegevens in principe maar zolang ze noodzakelijk zijn om de doelstelling te bereiken, tenzij we wettelijk verplicht zijn om de gegevens langer te bewaren (archiefwetten).
  • Wij nemen de gepaste technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen, en eisen hetzelfde van eventuele onderaannemers.
  • Mocht er toch iets fout lopen, of heb je bijkomende vragen rond het gebruik van jouw persoonsgegevens, dan kan je steeds contact opnemen met goele.janssen@as.be.
  • Je hebt steeds het recht om je persoonsgegevens in te zien, ze te laten corrigeren als er fouten zijn, beperking van de verwerking ervan, intrekken van je toestemming, recht op bezwaar en zelfs om je gegevens te laten wissen. Je kan hiervoor contact opnemen zoals beschreven in het vorige punt. Let wel op: een lokaal bestuur is gebonden aan vele wetten en decreten rond het verwerken en archiveren van gegevens. Daarom zullen wij in veel gevallen niet kunnen ingaan op het recht op wijziging en/of wissing. Wij zullen ook je identiteit nauwgezet controleren om frauduleuze aanvragen tegen te gaan.
  • Indien je je onterecht behandeld voelt inzake de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je steeds klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit: https://www.privacycommission.be/nl/contact

 

Voorbeeld:

Je schrijft je in voor een evenement, georganiseerd door onze sportdienst. Wij zullen de gegevens die je hiervoor geeft enkel gebruiken voor het organiseren van dit evenement, en bijvoorbeeld niet om je te mailen over de agenda van de gemeenteraad. Het kan wel zijn dat je op het inschrijvingsformulier een vakje kan aanvinken, waarmee je ons de toestemming geeft om je bijvoorbeeld een nieuwsbrief te sturen. We zullen dergelijke toestemmingen nooit verbergen in de ‘kleine lettertjes’ of toestemmingen op voorhand aanvinken. Je kan deze toestemming ook steeds ongedaan maken.

Het kan zijn dat we ticketverkoop voor dat evenement uitbesteden aan een onderaannemer. Deze onderaannemer zal zich dan contractueel moeten verbinden aan een geheimhoudingsplicht, en de verzamelde persoonsgegevens enkel mogen gebruiken in opdracht van ons bestuur.

Stel dat je toch regelmatig een nieuwsbrief van ons ontvangt, terwijl je ervan overtuigd bent dat je hiertoe nooit de toelating hebt gegeven, stuur dan een mailtje naar goele.janssen@as.be en wij proberen dit zo snel mogelijk op te lossen.

 

Privacy Policy Online Formulieren

Via online formulieren vragen we onder andere je naam, voornaam, geboortedatum, rijkregisternummer, straat, huisnummer, emailadres en/of telefoonnummer:

  • om ons ervan te vergewissen de juiste materialen/diensten/antwoord te kunnen leveren aan de juiste persoon;
  • voor verwerking in onze softwarepakketten;
  • en om op passende wijze contact met jou als aanvrager op te nemen. Dit kan o.a. via post, telefonisch of per email.

Duurzaamheid

Ambachtslaan 17

3665 AS

 

T  089 39 10 74

F  089 39 10 79

E goele.janssen@as.be

 

> meer info

GDPR