Direct naar hoofdmenu / zoekveld
/ Onze gemeente / Bestuur / Gemeenteraad / Bevoegdheden
Bevoegdheden

De gemeenteraad is het hoogste gezag in de gemeente.
Hier wordt beslist over alle zaken van gemeentelijk belang.

We geven enkele voorbeelden:

  • De gemeentelijke reglementen opmaken.
  • Het budget en gemeenterekening goedkeuren.
  • De gemeentebelasting goedkeuren die de inwoners moeten betalen aan de gemeente.
  • Het benoemen, bevorderen of ontslaan van het gemeentepersoneel.
  • Beslissingen m.b.t. infrastructuurwerken en gemeentelijke gebouwen.
  • Het goedkeuren van lastenboeken i.v.m. leveringen en werken.

 

De voorzitter van de gemeenteraad beslist tot bijeenroeping van de gemeenteraad en stelt de agenda van de vergadering op. De agenda bevat in ieder geval de punten die door het college van burgemeester en schepenen aan de voorzitter worden meegedeeld.

De agenda wordt verstuurd naar de gemeenteraadsleden. Voor elk agendapunt worden alle stukken die erop betrekking hebben ter inzage gelegd van de gemeenteraadsleden. Op die manier weten zij waarover zal gepraat worden en kunnen zij zich er op voorbereiden.