Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Stemmen met een volmacht

In België is er stemplicht, wat wil zeggen dat je als Belg verplicht bent om deel te nemen aan de verkiezingen, ook al verblijf je in een ander land. Als je niet kunt gaan stemmen, kan je iemand anders een volmacht geven om voor jou te stemmen.

Hieronder krijg je meer uitleg over de voorwaarden en de procedure. in de rechterkolom hebben we de verschillende aanvraagformulieren verzameld.

 

Voorwaarden

Procedure

Voorwaarden

 

Voor volgende redenen kan je een volmacht geven:

 • wegens ziekte of gebrekkigheid (doktersattest);
 • om beroeps- of dienstredenen, ook als je om die reden in het buitenland bent (attest van de werkgever);
 • als je het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent en daarom niet aanwezig kan zijn (attest van het stadsbestuur);
 • als je je in een toestand van vrijheidsbeneming bevindt (attest van de instelling);
 • wegens je geloofsovertuiging (attest van de religieuze overheid);
 • wegens studieredenen (attest van de onderwijsinstelling);
 • wegens een tijdelijk verblijf (andere dan beroepsredenen) in het buitenland (attest van het stadsbestuur).

Procedure

 

Voor te leggen attesten bij volmacht:

 • De attesten kan je rechtstreeks aan het door jou ingevulde en ondertekende volmachtformulier hechten. Je geeft deze documenten samen met je oproepingskaart aan de volmachtdrager. Die moet gaan stemmen in het bureau waar je bent opgeroepen.
 • Wanneer je volmacht geeft wegens een tijdelijk verblijf in het buitenland (andere dan beroepsredenen) moet je de bewijzen voor uw afwezigheid uiterlijk de dag vóór op de dag van de verkiezingen (een attest van het reisbureau, een vliegticket, …) binnenbrengen bij het gemeentebestuur. Als je geen bewijzen kan voorleggen, mag een ‘verklaring op eer’ worden afgelegd bij het gemeentebestuur.

 

Aan de hand van deze stukken wordt een attest opgesteld om bij de volmacht te voegen.

 

Aan wie een volmacht geven?

Een Belgische kiezer kan alleen aan een andere Belgische kiezer een volmacht geven. Een niet-Belgische kiezer kan zowel aan een Belgische als aan een niet-Belgische kiezer een volmacht geven.

Opgelet! Een volmachtdrager kan maar voor één andere kiezer met volmacht stemmen.

 

Wat als ik niet kan stemmen maar geen volmacht wil verlenen?

Wanneer je omwille van één van de vermelde redenen niet kan deelnemen aan de verkiezingen, maar geen volmacht wenst te verlenen, dan kan je:

 • vooraf een bewijs binnenbrengen bij het gemeentebestuur dat je op de dag van de verkiezingen afwezig zal zijn, best samen met je oproepingskaart (dit zal dan worden doorgegeven aan de voorzitter van het stembureau die dan weet dat je niet zal komen);
 • ofwel zorgen dat je nadien kan bewijzen dat je aan één van de gerechtvaardigde redenen van afwezigheid voldeed (attest reisbureau, betalingsbewijzen, kopie vliegtickets, …).

 

Wat moet ik doen als volmachthouder?

Als volmachthouder moet je je aanmelden in het stembureau waar de volmachtgever had moeten gaan stemmen.

je moet eveneens meenemen:

 • het ondertekende volmachtformulier;
 • het attest dat bij die volmacht hoort (het bewijs van de reden van afwezigheid);
 • Je eigen identiteitskaart;
 • Je eigen oproepingskaart.