Direct naar hoofdmenu / zoekveld
/ Ons lokaal bestuur / Verkiezingen / Lokale en provinciale verkiezingen 2018 / Inschrijving van niet-Belgische kiezers

Inschrijving van niet-Belgische kiezers

Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018, kunnen de niet-Belgische burgers die in België verblijven, zich onder bepaalde voorwaarden inschrijven als kiezer voor deze verkiezingen. Als je aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst aanvaard wordt, ben je verplicht om te gaan stemmen.

 

Hieronder krijg je meer uitleg over de voorwaarden, procedure en mee te nemen documenten. In de rechterkolom hebben we de twee verschillende soorten aanvraagformulieren verzameld.

 

Voorwaarden

Procedure

Meebrengen

Voorwaarden

 

A. Burgers van een Lidstaat van de Europese Unie:

 • Onderdaan zijn van één van de 27 andere lidstaten van de Europese Unie;
 • Minstens 18 jaar zijn op datum van 14 oktober 2018;
 • Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van een gemeente sinds 1 augustus 2018;
 • Op 14 oktober 2018 genieten van de burgerlijke en politieke rechten;
 • Ten laatste op 31 juli 2018 de aanvraag indienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst.

 

Om je  in te schrijven, moet je het inschrijvingsformulier (zie formulieren rechts) invullen en afgeven tegen ontvangstbewijs vóór 31 juli 2018 aan het gemeentebestuur.

 

B. Burgers van vreemde origine van een Staat die geen lid is van de Europese Unie

 • Onafgebroken in België verblijven (en een wettelijke verblijfstitel hebben die dit bewijst) gedurende 5 jaar;
 •  Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van een gemeente op 1 augustus 2018;
 • Minimum 18 jaar oud zijn op 14 oktober 2018;
 • Op 14 oktober 2018 genieten van de burgerlijke en politieke rechten;
 • Ten laatste op 31 juli 2018 de aanvraag indienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst.

 

Om je in te schrijven, moet je het inschrijvingsformulier (zieformulieren rechts) invullen en afgeven vóór 31 juli 2018 aan het gemeentebestuur. Je moet eveneens een verklaring tekenen waarin je je ertoe verbindt om de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven. Deze verklaring staat in het inschrijvingsformulier.

Procedure

 

A. Burgers van een Lidstaat van de Europese Unie

Elke onderdaan van een Lidstaat van de Europese Unie kan stemmen op voorwaarde dat hij voldoet aan de voorwaarden voor uitoefening van het kiesrecht en dat hij zich vooraf inschrijft als kiezer.

 

Degenen die zich ingeschreven hebben voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2000, 2006 of 2012 moeten zich niet meer als kiezer inschrijven voor de verkiezingen van 2018.

 

Opgelet: het gaat hier wel degelijk om een inschrijving voor de gemeenteraadsverkiezingen, niet voor de verkiezing van het Europees Parlement in 2014. Neem bij twijfel contact op met de dienst burgerzaken.

 

B. Burgers van vreemde origine van een Staat die geen lid is van de Europese Unie

Elke onderdaan van een staat buiten de Europese Unie die sinds minstens vijf jaar in België woont, mag stemmen, op voorwaarde dat hij voldoet aan de voorwaarden voor uitoefening van het kiesrecht en dat hij zich vooraf inschrijft als kiezer.

 

Degenen die zich ingeschreven hebben voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2000, 2006 of 2012 moeten zich niet meer als kiezer inschrijven voor de verkiezingen van 2018.

Meebrengen

 

 • het ingevulde inschrijvingsformulier (zie formulieren rechts)
 • jouw verblijfskaart

Dienst Secretariaat

Dorpsstraat 1 bus 1

3665 AS

 

T  089 39 10 12

F  089 39 10 01

E secretariaat@as.be

› meer info

verkiezingen