Direct naar hoofdmenu / zoekveld
/ Ons lokaal bestuur / Meerjarenplan / Infomoment Meerjarenplan - 02/12/19

Infomoment Meerjarenplan - 02/12/19

Op maandag 2 december 2019 vond in GSC De Drieschaar de toelichting van het bruisende Meerjarenplan van de gemeente As plaats. Tijdens dit infomoment werden beknopt de beleidsdoelstellingen voor 2020-2025 aan alle aanwezigen uitgelegd.

Heel wat geïnteresseerden kwamen geboeid luisteren naar wat As allemaal in zijn mars heeft de voor de komende jaren.

 

IMG 20191202 204916 IMG 20191202 210833

 

Kon jij er er jammer genoeg niet bij zijn of wil jij ook graag weten wat het Meerjarenplan allemaal in petto heeft voor jou?

 

Hier kun je de PowerPointpresentatie (in pdf-vorm) vinden voor alle informatie.

 
 

InformatietekenWat is het meerjarenplan?

 

Het meerjarenplan bevat de beleidskeuzes van het nieuwe gemeentebestuur en de financiële vertaling ervan voor de volledige bestuursperiode (2020-2025). Met andere woorden, het is het strategisch plan om As te besturen tot 2025. Het meerjarenplan is het resultaat van maanden intensieve samenwerking tussen het gemeentebestuur, de gemeentelijke diensten en de inwoners van As.

Eind 2018 werkte de administratie een inspiratienota en omgevingsanalyse uit. Die omgevingsanalyse gebeurde in 3 fases:

 

-  Eerst werden alle relevante cijfergegevens over de gemeente bestudeerd (inwoners, verkeer, milieu, ...).

-  Daarna werd er een extern onderzoek uitgevoerd met behulp van de burger, door middel van een burgerenquête en gesprekstafels.

-  Vervolgens werd de bestaande dienstverlening onder de loep genomen.

 

De inspiratienota vormde één van de elementen waarmee de nieuwe meerderheid rekening hield bij de opmaak van het bestuursakkoord. Op basis van dat bestuursakkoord en rekening houdend met de missie, de visie en de waarden van onze gemeente, formuleerde de administratie beleidsdoelstellingen. Die beleidsdoelstellingen werden onderverdeeld in 4 thema's om alles overzichtelijk en structureel werkbaar te houden. Je kan je immers wel indenken dat zo'n meerjarenplan een lijvig document is.

De 4 thema's:

 

1. As, een bruisende gemeente

As is een bruisende gemeente waar mensen elkaar kunnen ontmoeten op verschillende locaties en evenementen, en waar inwoners in hun vrije tijd kunnen genieten en beleven.

 

2. As voert een proactief sociaal beleid

As voert een proactief sociaal beleid met oog op een actieve integratie van senioren en kwetsbare doelgroepen. As staat garant voor kwalitatieve opvang en onderwijs waarin kinderen zich thuis voelen en waar er aandacht is voor gezonde voeding.

 

3. As is een aangename, veilige en groene gemeente

As bestaat uit rustige, aangename en veilige woonkernen in een oase van groen met een makkelijk te bereiken, aantrekkelijk, gezellig en toegankelijk centrum. As verankert duurzaamheid en ecologisch leven over alle diensten heen en streeft naar een kleinere voetafdruk voor elke inwoner.

 

4. As biedt een kwalitatieve dienstverlening

As biedt een professionele en transparante dienstverlening nabij de burger, met oog voor digitalisering en participatie.

 

 

Wil je graag meer weten over dit bruisende plan en over wat het concreet inhoudt? Ben je benieuwd naar de nabije toekomst van As?

Kom dan zeker luisteren naar de toelichting op maandag 2 december 2019 om 19.30 uur in GSC De Drieschaar.

Je bent van harte welkom!

 

Missie Visie Waarden