Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Technische dienst

Wie?

 

De dienstverlening bestaat uit?

De gemeentelijke technische dienst wordt opgesplitst in 2 eenheden:

 • uitvoerend personeel
 • administratie.

 

De uitvoerende dienst wordt op haar beurt ingedeeld in 5 entiteiten:

 

gebouwen en klusjes

 • staat in voor het onderhoud van het gemeentelijk gebouwenpatrimonium en herstellingen aan dit patrimonium;
 • kleinere en middelgrote aanpassingen van gebouwen naar nieuwe behoeften van de gebruikers;
 • opvolging van energie en waterverbruik;
 • kleinere werkzaamheden bij nieuwbouwprojecten.

 

groen

 • staat in voor het onderhoud van het groenpatrimonium, parken, laanbomen, etc.;
 • nieuwe aanplantingen in vaste beplanting;
 • jaarlijkse aanplantingen van éénjarigen in parken en bloembakken.

 

onderhoud

groen

 • maaien parken, pleinen, bermen, bospercelen;
 • sproeien;
 • scheren haren, opslenen bomen, snoeien haagkanten, snoeien laanbomen;
 • ophaling bladval.

 

infra

 • zuiver maken slokkers;
 • wekelijkse vuilronde, ophaling sluikvuil, zwerfvuilinzameling; 
 • borstelen fietspaden;
 • plaatsing en onderhoud signalisatie.

 

allerlei

 • onderhoud speelpleintjes en speeltuigen;
 • materialen uitleendienst;
 • begravingen, grafkelders, urnenkelders, columbariums.

 

infrastructuur

 • kleinere ingrepen in de gemeentelijke openbare weginfrastructuur (asfaltherstellingen, verkeersremmers, ...);
 • grotere ingrepen in de gemeentelijke weginfrastructuur, heraanleg parken, pleinen etc.;
 • omgevingswerken en inrichtingen of herinrichtingswerken op gemeentelijk privaateigendom / omgeving gebouwen etc.;
 • rioleringswerken, nieuwe aansluitingen op openbare rioleringen enz.

 

transport

 • uitleendienst naar verenigingen / wijkfeesten / straatbarbecues;
 • transportopdrachten voor eigen technische dienst, voor andere gemeentelijke diensten zoals cultuur, jeugd, etc.;
 • sneeuw- en ijzelbestrijding.

 

Verder staat de technische dienst met haar uitvoerders in voor verschillende bijzondere opdrachten:

 • jaarlijkse kerstactie;
 • opbouw tentoonstellingspanelen, tribune gemeenschapscentrum, podia voor verenigingen;
 • plaatsing infoborden, reclamebanners voor jeugd en cultuur;
 • tijdelijke signalisatie voor wijkfeesten, straatbarbecues, kermis, markten
 • bestrijding eikenprocessierups;
 • rattenbestrijding.

 

De administratieve medewerker op de gemeentelijke technische dienst zorgt voor administratieve afhandeling van verschillende dossiers, terwijl de coördinator instaat voor een goede, een meest economische, een meest efficiënte werking van de technische dienst.

 

administratieve taken

 • administratieve opvolging van de uitleendienst, wekelijkse verdelingen, overzichten, ...;
 • registratie van brandstof, elektriciteit- en waterverbruik in gemeentelijke gebouwen;
 • ontvangst en verwerking van klachten betreffende openbare verlichting, signalisatie, etc.;
 • registratie rattenvangst, eikenprocessierupsbestrijding;
 • bestellingen, facturatienazicht, prijsbevragingen inzake aankopen technische dienst, poetsdiensten, etc.;
 • afwerking openbare aanbestedingen;
 • afwerking beslissingen gemeenteraad, schepencollege m.b.t. technische dienst;
 • administratieve opvolging van meldingskaarten;
 • opstellen en verwerken schadebestekken;
 • tijdelijke en permanente politiereglementen;
 • toelatingen tijdelijke signalisatie, plaatsing containers, gebruik openbaar domein;
 • toelatingen gebruik standpijp.

 

bijkomende bijzondere taken

 • organisatie van kerstmarkt, kermissen en avondmarkt;
 • drukwerk voor verenigingen en interne diensten. 

 

Naast de algemene coördinatie binnen de gemeentelijke technische dienst zijn nog bijkomende taken weggelegd voor de coördinator:

 

Tevens staat hij in voor de voorbereiding van de taken van de administratieve kracht die deze verder uitwerkt.

Waar?

Je vindt de technische dienst in het gebouw van de Technische Diensten, Ambachtslaan 17, 3665 As.

Technische Dienst

Ambachtslaan 17

3665 AS

 

T  089 39 10 71

F  089 39 10 79

E technischedienst@as.be

› meer info