Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Ruimtelijke ordening

Wie?

 

Taken

De dienst ruimtelijke ordening valt onder de technische diensten/grondgebiedszaken en is een dienst die zich richt tot  particulieren/burgers, notarissen en andere openbare instanties.

Ze richt zich vooral op het beheer, de inrichting en de duurzame ontwikkeling van de ruimte en de leefomgeving in onze gemeente.

 

Bij de dienst Ruimtelijke Ordening kan je terecht voor informatie over o.a. het gemeentelijke ruimtelijk structuurplan, bestemmings- en uitvoeringsplannen. Anderzijds zal deze dienst je advies en informatie geven over stedenbouwkundige aanvragen, verkavelingsaanvragen en attesten en je stedenbouwkundige inlichtingen verschaffen over percelen en gebouwen.

Ook op het vlak van huisvesting zijn er enkele taken bij deze dienst weggelegd. Zo wordt er samen met Genk, Opglabbeek en Zutendaal  binnen het intergemeentelijk samenwerkingsverband werk gemaakt van het uitbouwen van een kwalitatief woonbeleid. Voor vragen over premies, belastingvermindering en fiscale voordelen rond duurzame investeringen kan je terecht bij het woonloket. Ook klachten over slechte woonkwaliteit en leegstand en verwaarlozing kunnen eveneens gemeld worden aan de woonloketten.

 

Voor volgende diensten kan je bij ons aankloppen:

  • Algemene stedenbouwkundige inlichtingen
  • Attesten en uittreksels
  • Vergunningen en overtredingen
  • Bebouwings- en verbouwingsmogelijkheden
  • Verkavelingsmogelijkheden
  • Rioleringsaansluitingen
  • Kadaster
  • Onroerend erfgoed
  • Ruimtelijke structuurplannen, bestemmings- en uitvoeringsplannen
  • Voor vragen met betrekking tot huisvesting en premies kan je terecht bij het woonloket. (www.woneningaoz.be)

 

Waar?

Je vindt de dienst ruimtelijke ordening in het gebouw van de Technische Diensten, Ambachtslaan 17, 3665 As.

Op dinsdag namiddag kan je er terecht bij het woonloket.