Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Milieu en openbare werken

Wie?

  • Van Roten Willy, milieuambtenaar - T 089 39 10 85 - milieu@as.be 

Taken

De dienst milieu/openbare werken/mobiliteit  is op diverse domeinen actief: leefmilieu, de openbare infrastructuurwerken en het mobiliteitsgebeuren .

 

  • Milieu

Inzake leefmilieu is de milieuambtenaar in eerste instantie bevoegd inzake de Vlarem-milieuwetgeving.  Dit omvat zowel het  afleveren van milieuvergunningen als het toezicht op de naleving van de vergunningsvoorwaarden.

Bij de milieuambtenaar kan je terecht met milieuklachten, niet te verwarren met klachten als gevolg van burenhinder.  Daarvoor moet je bij de politie zijn.

De milieuambtenaar staat ook in voor de opmaak van het milieubeleidsplan, het afleveren van natuurvergunningen en diverse rapporteringen inzake leefmilieu.  Hij geeft advies op kapvergunningen en kan je ook adviseren inzake de te volgen procedure bij een kapaanvraag.

Tevens staat de milieuambtenaar in voor de opmaak en de opvolging van het zoneringsplan en het uitvoeringsplan inzake riolen.

De verpachting van het jachtrecht,  de gemeentelijke visvijver en de coördinatie van de rattenverdelging behoren ook nog tot het takenpakket.

 

  • Openbare Werken

Inzake openbare  infrastructuurwerken worden de dossiers van bij de start (de vorming van het concept) tot het einde (de definitieve keuring of oplevering) opgevolgd, inclusief de realisatie op het terrein.  Kleinere opdrachten worden zelf ontworpen en aanbesteed, voor grotere opdrachten doen we een beroep op een studiebureau dat ons hierin begeleidt.

Het gaat hierbij om jaarlijks terugkerende opdrachten zoals het rioolonderhoud, het onderhoud van de wegen en het maaien van de bermen maar ook om éénmalige infrastructuurwerken zoals de aanleg van wegenis en riolering of de uitrusting van een verkaveling.

Uiteraard dienen ook de werken die de nutsmaatschappijen (Infrax, Belgacom, Watergroep, Elia, …) en agentschappen (AWV, ANB) op ons grondgebied uitvoeren opgevolgd te worden.

 

  • Mobiliteit

Inzake mobiliteit wordt het mobiliteitsplan en de bepalingen van de mobiliteitsconvenant, een samenwerkingsovereenkomst met de hogere overheid,  opgevolgd en geactualiseerd.  Via de mobiliteitsconvenant  worden de procedures inzake werken met gewest- of provinciale toelagen geregeld.  Het mobiliteitsplan moet ervoor zorgen dat voetgangers, fietsers, automobilisten en vrachtvervoerders zich conflictloos binnen onze gemeentegrenzen kunnen bewegen.

Waar?

Je vindt de milieuambtenaar in het gebouw van Technische diensten, Ambachtslaan 17 te 3665 AS.

Hij is echter vaak op verplaatsing voor de opvolging van werven en werken. Je kan dus best eerst een afspraak maken of je kan hem telefonisch bereiken op zijn gsm-nummer 0476 42 83 61.

 

Algemeen correspondentieadres

Gemeentebestuur van As

Dorpsstraat 1 bus 1
3665 AS