Direct naar hoofdmenu / zoekveld

GIS

Wie?

  • Goele Janssen, Deskundige GIS - T 089 39 10 74 - gis@as.be

Taken

 

contact vak gis designing our future

GIS staat voor Geografisch Informatie Systeem. Het is een dynamisch informatiesysteem waarmee geodata kan worden opgeslagen, beheerd, bewerkt, geanalyseerd en gepresenteerd. Ruimtelijke gegevens (zoals waterlopen, gebouwen, percelen, verkeersborden, enz.) en niet-ruimtelijke gegevens (zoals adressen, eigenaars, gebouwfuncties, enz.) worden aldus gecombineerd in één systeem.
 
De GIS dienst verzorgt de koppeling van administratieve gegevens aan de digitale kaart van het grondgebied.
Door gebruik te maken van het informaticanetwerk kunnen de andere stadsdiensten hun dossiers en andere relevante informatie op een grafisch systeem lokaliseren.

 

Hier enkele voorbeelden van gekende GIS-toepassingen in de publieke en privé sector:

  • Een telefoonmaatschappij kan zichtbaar maken naar welke regio's de hoogste of juist de laagste telefoonrekeningen worden gestuurd.
  • De presentatie van de uitslag van verkiezingen en de kaarten die het stemgedrag per gemeente weergeven.
  • De routeplanner, waarbij automatisch de kortste/snelste route tussen twee locaties wordt gezocht op basis van de de postcode. Google Earth is bijvoorbeeld een heel geavanceerder versie van een routeplanner, waarin zelfs nog veel meer mogelijk is dan enkel routes plannen.
  • Berekenen van reactietijden in geval van natuurrampen
  • Berekenen van de plaats en tijd van een natuurramp
  • Berekenen welke hulpdiensten het snelst ter plaatse kunnen zijn
  • Evalueren van beleidsmaatregelen
  • Bevolkingsdichtheden weergeven
  • ...

Waar?

Je vindt de deskundige GIS in het gebouw van Technische diensten, Ambachtslaan 17 te 3665 AS.

 

Algemeen correspondentieadres

Gemeentebestuur van As

Dorpsstraat 1 bus 1
3665 AS

GIS

Ambachtslaan 17

3665 AS

 

T  089 39 10 74

F  089 39 10 79

E gis@as.be

 

> meer info

 

contact vak GIS_Day_World_Key_Visual1_LR_1