Direct naar hoofdmenu / zoekveld

OCMW

Wie? 

 

 

logo ocmw

Wat zijn de taken van ons OCMW?

 

Het OCMW heeft als taak om iedereen in de mogelijkheid te stellen om een leven te leiden dat voldoet aan de menselijke waardigheid.
Het OCMW van As staat in voor de dienstverlening voor de gehele bevolking van onze gemeente, ongeacht taal, herkomst, huidskleur, geslacht, leeftijd, ...

Al naargelang de noden en de behoeften van de bevolking van de eigen gemeente past elk OCMW haar taken aan.

 

De diensten van het OCMW zijn als volgt opgedeeld:

DE SOCIALE DIENST
Afdelingshoofd: Wendy Hensen

Maatschappelijk assistenten: Bo Kessels, Charlotte Schrooten, Dewi Pieroellie, Els Meyers

DE DIENST RECHTSHULP
verantwoordelijke: Renilde Gielis

 

DE DIENST SCHULDBEMIDDELING
verantwoordelijke: Renilde Gielis

 

SERVICEFLATS

verantwoordelijke:  Els Meyers

 

MINDER MOBIELEN CENTRALE (MMC)
verantwoordelijke: Dewi Pieroelie en Charlotte Schrooten

 

LOI 

LCO-COÖRDINATOR

 

OVERLEGCOÖRDINATOR TGZ

verantwoordelijke: Bo Kessels

 

De algemene leiding van het OCMW is in handen van de algemeen directeur.

Zij staat tussen de OCMW-raad en de diensten van het OCMW.

Zij woont de vergaderingen bij en zorgt voor de verslaggeving ervan.

Zij is verantwoordelijk voor de algemene administratieve organisatie van het OCMW.

 

De financieel directeur is het hoofd van de financiële dienst en zorgt, samen met de boekhouder voor alle financiële verrichtingen.

 

Elke dienst van het OCMW heeft een verantwoordelijke. Samen met de algemeen directeur staan zij in voor de dagelijkse werking van het OCMW. Ons OCMW biedt een uitgebreid gamma van taken aan. Die kunnen zowel dienstverlenend als ondersteunend zijn. De dienstverlenende taken richten zich rechtstreeks tot de bevolking.

Waar?

Je vindt het OCMW bij het gemeentehuis.  Je kan je aanmelden aan het onthaal, zij zullen je de nodige informatie geven om onze dienst te bereiken. 

OCMW AS

Dorpsstraat 1 bus 3

3665 AS

 

T 089 39 10 30

E ocmw@as.be

› meer info