Direct naar hoofdmenu / zoekveld
/ Ons lokaal bestuur / Diensten gemeente & OCMW / Heemkundig documentatiecentrum

Heemkundig documentatiecentrum

Documentatiecentrum

Het Heemkundig Documentatie Centrum bevindt zich in de kelder in het administratief centrum. heemkundig documentatiecentrum
Je kan hen bereiken langs de hoofdingang met de lift naar de kelder, dan naar rechts of de ingang van het OCMW, dan de trap naar beneden, naar rechts.
Het centrum conserveert oude geschriften, boeken, gedenkprentjes, doodsbrieven, tijdschriften, foto's, kaarten, krantenknipsels, enz...
Iedere dinsdag van 14.00 uur tot 17.00 uur is het centrum open voor het publiek of op afspraak met de conservator, Verlinden Henri, 089 65 78 69.
De inwoners van As-Niel mogen het archief aanvullen met oude documenten - foto's - boeken - doodsprentjes - doodsbrieven - zichtkaarten - enz., de mensen van het documentatiecentrum zijn je hiervoor dankbaar.

Het Aldegondisklokje

Er wordt een driemaandelijks tijdschrift uitgegeven door de Oudheidkundige en Culturele Kring SINT-ALDEGONDIS As-Niel, nl. het Aldegondisklokje.
Voor abonnementen of geschenkabonnementen kan je je wenden tot de verantwoordelijke uitgever of storten op:
bankrekening BE 49 2350 1856 2071 - vzw St. Aldegondiskring, Zavelstraat 20, BE 3665 AS.
Gelieve op het overschrijvingsformulier duidelijk de naam en volledig adres te vermelden.

 

  • De prijs voor één jaargang van vier nummers bedraagt:
  • 10,00 EUR voor abonnementen
  • 15,00 EUR voor steunende leden
  • 25,00 EUR voor ereleden

 

Verantwoordelijke uitgever:
Kurt RONDELEZ, Schansstraat 9, 3665 As
Tel.: 089 65 72 70