Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Bevoegdheden college
Algemeen kan je stellen dat het college van burgemeester en schepenen het dagelijks bestuur of de dagelijkse leiding van de gemeente verzorgt.
Het is belast met de uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad.
Vandaar dat men het schepencollege ook de uitvoerende macht noemt.
De concrete taken van het schepencollege zijn nauwkeurig in de gemeentewet omschreven.
We geven hier weer enkele voorbeelden:
  • Het bekend maken en het uitvoeren van de goedgekeurde beslissingen van de gemeenteraad, zoals bijvoorbeeld het aanleggen van rioleringen in een straat, de aankoop van een nieuwe auto voor de politie, enz...
  • Het beheren van de gemeentelijke inrichtingen zoals de sporthal, het gemeentehuis, de bibliotheek, enz...
  • Het leiden van de gemeentewerken zoals het aanleggen van een straat, het verzorgen van bloemen en planten in de gemeente, enz...
  • Het afleveren van stedenbouwkundige vergunningen of verkavelingsvergunningen.

 

Contact

Gemeentebestuur As

Dorpsstraat 1 bus 1, 3665 As

 

T  089 39 10 00

F  089 39 10 01

E gemeente@as.be

Openingsuren