Direct naar hoofdmenu / zoekveld
/ Ons lokaal bestuur / Bestuursorganen / Schepencollege

Schepencollege

Het bestuur van een gemeente wordt uitgeoefend door het college van burgemeester en schepenen, soms ook schepencollege genoemd. De burgemeester wordt door een meerderheid in het nieuwe bestuur aan de provinciegouverneur voorgesteld, voor de eerste gemeenteraad in haar nieuwe samenstelling vergadert. De gouverneur neemt de eed af van de nieuwe burgemeester en benoemt hem.

 

De schepenen worden aangesteld door de gemeenteraad zelf. De gemeenteraad bepaalt bovendien een rangorde bij de schepenen. Dit gebeurt tijdens de afroeping, stemming, aanvaarding, eedaflegging en benoeming op de eerste gemeenteraad van het nieuwe gemeentebestuur. De rangorde is van belang om te bepalen wie de burgemeester vervangt tijdens zijn of haar afwezigheid. Het college beslist in de regel bij consensus.

 

Samenstelling

 

Tom Seurs

Burgemeester - Voluit!

Hoogstraat 29 
tom.seurs@as.be  

0478 29 45 72

 

Bevoegdheden

Veiligheid (Politie & Brandweer), Ruimtelijke ordening, Centrumontwikkeling, Communicatie & inspraak, Bevolking & burgerzaken, Kerkfabrieken & Personeelsbeleid

 

Marc Bergmans

1ste schepen - Voluit!

Dennengaerdelaan 39 
marc.bergmans@as.be  

089 24 83 03

 

Bevoegdheden

Toerisme, Financiën, Sport, Evenementen, Kerkhoven & Informatica

 

Björn Ulenaers

2de schepen - Voluit!

Schansdijkstraat 29 
bjorn.ulenaers@as.be

0474 58 52 94

 

Bevoegdheden

Onderwijs, Bibliotheek, Jeugd, Wonen & Leefmilieu

 

Jo Santermans

3de schepen - Voluit!

Bilzerweg 28 
jo.santermans@as.be  

0477 65 81 97

 

Bevoegdheden

Openbare werken, Mobiliteit & verkeersveiligheid, Cultuur, Economie, Gebouwen - Verzekeringen, Juridische zaken

 

Nele Steegmans

4de schepen - Voluit!

Smeetsbergstraat 8 
nele.steegmans@as.be

0477 53 93 97

 

Bevoegdheden

Sociale zaken (OCMW), Welzijn (personen met een beperking, gelijke kansen, gezondheid, armoede), Senioren & Kinderopvang