Direct naar hoofdmenu / zoekveld

OCMW & welzijn

 • Huishoudelijk reglement Seniorenraad

  26 maart 2018 ,  pdf, 126KB
 • Huishoudelijk reglement PMH

  26 maart 2018 ,  pdf, 141KB
 • Huishoudelijk reglement ROSA

  26 maart 2018 ,  pdf, 106KB
  Huishoudelijk reglement ROSA goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 2013-04-18.
  Voorheen werd het Organiek reglement ROSA goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 30 augustus 2007.
 • Toelage aan incontinentiepatienten

  26 maart 2018 ,  pdf, 115KB
  Toelage aan incontinentiepatiënten. GR 2014-03-27
 • Toelagen aan WIGWs en rechthebbenden maatschappelijke integratie

  26 maart 2018 ,  pdf, 117KB
  Toelagen aan WIGW's en rechthebbenden maatschappelijke integratie goedgekeurd door de gemeenteraad op 2013-05-30.

  Voor het dienstjaar 2013 een toelage toe te kennen van 11,00 EUR aan de gezinnen, ingeschreven in het
  bevolkingsregister op 1 januari van het lopend jaar:
  ‐ waarvan de referentiepersoon voldoet aan het W.I.G.W.‐stelsel (gekend bij de KSZ code 001), ingekohierd op de
  belastingsrol van de dienstenbelasting, en waarvan het bewijs geleverd wordt dat zij genieten van de voorkeurstarieven
  inzake de gezondheidszorg op basis van de wet tot instelling en organisatie van een regeling voor
  verplichte ziekte‐ en invaliditeitsverzekering. De gegevens hiervoor worden bekomen via de Kruispuntenbank.
  Deze toelage wordt onmiddellijk in mindering gebracht op de verschuldigde belasting.
  ‐ waarvan de referentiepersoon een rechthebbende op maatschappelijke integratie (gekend bij de KSZ code 002)
  is, ingekohierd op de belastingsrol van de dienstenbelasting, en waarvan het bewijs geleverd wordt conform de
  wet van 26 mei 2002.
  Een attest afgeleverd door het OCMW As zal als bewijsstuk dienen voorgelegd.
  Deze toelage wordt op aanvraag, vergezeld van de nodige bewijsstukken, aan het gezinshoofd van het
  rechthebbende gezin uitbetaald uiterlijk tot 3 maanden na ontvangst van het aanslagbiljet van de
  dienstenbelasting, voor zover hij de gemeentelijke dienstenbelasting betaald heeft.
  ‐ de referentiepersoon met het OMNIO‐statuut (gekend bij de KSZ code 100), ingekohierd op de belastingsrol van
  de dienstenbelasting, en waarvan het bewijs geleverd wordt dat zij genieten van de voorkeurstarieven inzake de
  gezondheidszorg op basis van de wet tot instelling en organisatie van een regeling voor verplichte ziekte‐ en
  invaliditeitsverzekering. De gegevens hiervoor worden bekomen via de Kruispuntenbank.
  Deze toelage wordt onmiddellijk in mindering gebracht op de verschuldigde belasting.
 • Huishoudelijk reglement van de beheersorganen en N.O.B. van het OCMW As

  26 maart 2018 ,  pdf, 47KB
  Huishoudelijk reglement van de beheersorganen en N.O.B. van het OCMW As. GR 2001-12-20.
  Voorheen goedgekeurd op 1995-05-18.