Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Bekendmaking besluiten OCMWRAAD-20190131

Afbeelding 1

Lokaal bestuur van As

Afbeelding 2


Dorpsstraat 1 bus 1

3665 AS
T 089 39 10 00 | F 089 39 10 01
gemeente@as.be
www.as.be


BEKENDMAKING BESLUITEN VAN DE OCMW-RAAD d.d. 2019-01-31


Gelet op art. 285 van decreet lokaal bestuur van 21 december 2017 m.b.t. de bekendmakingen, werd een lijst met beknopte omschrijving van de punten behandeld en aangenomen in de OCMW-raadszitting van
31 januari 2019, gepubliceerd op de website op 5 februari 2019..


Volgende agendapunten werden behandeld:


OPENBARE ZITTING


  1. 2019_OR_00006 - Delegatiebevoegdheid voorzitter OCMW-raad - kennisgenomen

  2. 2019_OR_00007 - Addendum bij de overeenkomst trajectbegeleiding van 26 maart 2018 - Goedgekeurd

  3. 2019_OR_00008 - Aanpassing beheersovereenkomst gemeente - OCMW - Goedgekeurd

  4. 2019_OR_00009 - Vaststelling personeelsformatie - Goedgekeurd

  5. 2019_OR_00010 - LSB - Aanduiding 2 afvaardigen algemene vergadering - vastgesteld

  6. 2019_OR_00011 - DV CIPAL - De aanduiding van de vertegenwoordiger van het OCMW op de algemene vergaderingen van de dienstverlenende vereniging Cipal - Goedgekeurd

  7. 2019_OR_00012 - Notulen installatievergadering 4 januari 2019 - Goedgekeurd


De lijst met beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden ligt gedurende twintig dagen ter inzage van het publiek op het gemeentesecretariaat en dit met ingang van 2019-02-05 tot en met 2019-02-26 tijdens de openingsuren.


Gedaan te As 5 februari 2019
Tom Seurs

Voorzitter vast bureau gemeente As