Direct naar hoofdmenu / zoekveld

bekendmaking besluiten van de gemeenteraad van 22 november 2018


Afbeelding 1

Gemeentebestuur van As

Afbeelding 2


Dorpsstraat 1 bus 1

3665 AS
T 089 39 10 00 | F 089 39 10 01
gemeente@as.be
www.as.be


BEKENDMAKING BESLUITEN VAN DE GEMEENTERAAD d.d. 2018-11-22


Gelet op art. 252 § 2 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 m.b.t. het algemeen bestuurlijk toezicht, werd een lijst met beknopte omschrijving van de punten behandeld en aangenomen in de gemeenteraadszitting van
25 november 2018, overgemaakt aan de provinciegouverneur.


Volgende agendapunten werden behandeld:


OPENBARE ZITTING


 1. Jaarrekening OCMW 2017 - Kennisgenomen

 2. AVV 2018/4/1 - Zaak der wegen - Goedkeuring wegtracé en wegeniswerken Driesstraat (verlenging) - goedgekeurd

 3. Centrumvernieuwing - Hypotheek grond gemeente + bankwaarborg op eerste verzoek in kader van de centrumvernieuwing - goedgekeurd

 4. Aanpassing reglement houdende de administratieve en technische modaliteiten van het collectief pensioenplan ten voordele van de contractuele personeelsleden - goedgekeurd

 5. Nascholingsplan van de gemeentelijke basisschool As - Nascholingsplan van de gemeentelijke basisschool As - goedgekeurd

 6. Verlofplanning voor de gemeentelijke diensten voor 2019 - goedgekeurd

 7. Verdeling subsidies jeugdvereniging - goedgekeurd

 8. Toekenning toelagen aan verenigingen met doelgroep milieu - dienstjaar 2018 - goedgekeurd

 9. Toelage 2017 gemeentelijk projectsubsidiereglement - goedgekeurd

 10. Toekenning toelagen aan vaderlandslievende verenigingen - dienstjaar 2018 - goedgekeurd

 11. Toekenning toelagen aan culturele verenigingen - Dienstjaar 2018 - goedgekeurd

 12. Toekenning toelagen aan verenigingen met sociale inslag - dienstjaar 2018 - goedgekeurd

 13. Verdeling subsidies sportbeoefening voor personen met een beperking 2017 - 2018 - goedgekeurd

 14. Verdeling subsidies sportverenigingen met een infrastructuur in As 2017-2018 - goedgekeurd

 15. Verdeling subsidies sportverenigingen met een infrastructuur buiten As 2017-2018 - goedgekeurd

 16. Verdeling impulssubsidies sportverenigingen 2017 - 2018 - goedgekeurd

 17. Verdeling beleidssubsidies sportverenigingen 2017-2018 - goedgekeurd

 18. Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg - IGL - Algemene vergadering 7 december 2018 - goedgekeurd

 19. Intergemeentelijk samenwerkingsverband - Fluvius: agenda en mandatering van afgevaardigden in de buitengewone algemene vergadering van 17 december 2018 - goedgekeurd

 20. Notulen - Openbare zitting van 18 oktober 2018 - goedgekeurd


De lijst met beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden ligt gedurende twintig dagen ter inzage van het publiek op het gemeentesecretariaat en dit met ingang van 2018-11-23 tot en met 2018-12-12 tijdens de openingsuren.


Gedaan te As 23 november 2018.


namens de gemeenteraad

Wendy Peeters Guido Hoogmartens

Algemeen directeur voorzitter gemeenteraad