Direct naar hoofdmenu / zoekveld

bekendmaking besluiten van de gemeenteraad van 22 februari 2018


Afbeelding 1

Gemeentebestuur van As

Afbeelding 2


Dorpsstraat 1 bus 1

3665 AS
T 089 39 10 00 | F 089 39 10 01
gemeente@as.be
www.as.be


BEKENDMAKING BESLUITEN VAN DE GEMEENTERAAD d.d. 2018-02-22


Gelet op art. 252 § 2 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 m.b.t. het algemeen bestuurlijk toezicht, werd een lijst met beknopte omschrijving van de punten behandeld en aangenomen in de gemeenteraadszitting van
22 februari 2018, overgemaakt aan de provinciegouverneur.


Volgende agendapunten werden behandeld:


OPENBARE ZITTING


 1. Budgetwijziging 2017 kerkfabriek Sint Theresia - Budgetwijziging 2017 kerkfabriek Sint Theresia - Akteneming Goedgekeurd

 2. Budget 2018 kerkfabriek Sint-Barbara - Budget 2018 kerkfabriek Sint-Barbara - Akteneming Goedgekeurd

 3. Budget 2018 kerkfabriek Sint Niklaas - Budget 2018 kerkfabriek Sint Niklaas - Akteneming Goedgekeurd

 4. Budget 2018 met financiële nota kerkfabriek Sint Theresia - Budget 2018 met financiële nota kerkfabriek Sint Theresia - Akteneming Goedgekeurd

 5. Rapport klachtenbehandeling en openbaarheid van bestuur 2017 - Kennisgenomen

 6. Lastvoorwaarden en gunningswijze voor het maaien van de wegbermen 2018 - Goedgekeurd

 7. Verkoop van brandhout, oude voertuigen, oude materialen technische dienst, materialen uithuiszettingen, enz. - Goedgekeurd

 8. Sociaal woonbeleidsconvenant - Sociaal woonbeleidsconvenant AS 2018-2021 - Goedgekeurd

 9. Verkoop grond en gebouw oud gemeentehuis Niel - Bijzonder bestek verkoop grond en gebouw oud gemeentehuis Niel via onderhandelingsprocedure met bekendmaking - Goedgekeurd

 10. Hoogstraat - Verwerving gronden voor uitvoering van wegeniswerken - definitieve beslissing - Goedgekeurd

 11. Intrekking van het gemeenteraadsbesluit van 27 februari 2014 houdende de beslissing tot behoud en omvorming van de vzw Kolenspoor tot een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap onder de vorm van een vzw met lidmaatschap van de gemeente As - Intrekking

 12. Vereffening VZW Kolenspoor - Goedgekeurd

 13. Aanstelling afgevaardigden ILV wijk-werk GAOZ-Houthalen-Helchteren - Goed Goedgekeurd keuring

 14. Notulen - Openbare zitting van 25 januari 2018 - Goedgekeurd


Bijkomend punt:

 1. N-VA - Toetreding gemeente As tot het project “SAVE Steden & Gemeenten - Goedkeuring


De lijst met beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden ligt gedurende twintig dagen ter inzage van het publiek op het gemeentesecretariaat en dit met ingang van 2018-02-23 tot en met 2018-03-18 tijdens de openingsuren.


Gedaan te As 23 februari 2018.


namens de gemeenteraad


Wendy Peeters Guido Hoogmartens

gemeentesecretaris voorzitter gemeenteraad