Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Bekendmaking besluiten van de gemeenteraad van 24 mei 2018


Afbeelding 1

Gemeentebestuur van As

Afbeelding 2


Dorpsstraat 1 bus 1

3665 AS
T 089 39 10 00 | F 089 39 10 01
gemeente@as.be
www.as.be


BEKENDMAKING BESLUITEN VAN DE GEMEENTERAAD d.d. 2018-05-24


Gelet op art. 252 § 2 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 m.b.t. het algemeen bestuurlijk toezicht, werd een lijst met beknopte omschrijving van de punten behandeld en aangenomen in de gemeenteraadszitting van
24 mei 2018, overgemaakt aan de provinciegouverneur.


Volgende agendapunten werden behandeld:


OPENBARE ZITTING


 1. Ieders stem telt - Kennisgenomen

 2. Hondenschool De Dappere Vriend VZW - Huurovereenkomst De Dappere Vriend VZW - Goedgekeurd

 3. Openstellen vacature en oproep tot kandidaatstelling voor vervanging directeur basisonderwijs – Goedgekeurd

 4. Goedkeuring wederverkoop gemeentelijke bouwgrond Zander Leënstraat 30 - Goedgekeurd

 5. Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg - IGL - mandaat voor algemene vergadering van 22 juni 2018 - Vastgesteld

 6. Opdrachthoudende Vereniging Limburg.net - Algemene Vergadering donderdag 21 juni 2017 om 19 uur – Agenda en in te nemen standpunten - Goedgekeurd

 7. Intercommunale vereniging Nuhma - Mandatering van afgevaardigde(n) in de algemene vergadering van maandag 4 juni 2018 - Goedgekeurd

 8. Infrax Limburg - De buitengewone algemene vergadering d.d. 20 juni 2018 m.b.t. goedkeuring van agenda, verzoek tot verschuiven einddatum van Infrax Limburg van 9 november 2019 naar 1 april 2019, voorstel tot verlenging van 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037, partiële splitsing, statutenwijzigingen, en vaststelling van het mandaat - Goedgekeurd

 9. Inter-Media - Buitengewone algemene vergadering d.d. 19juni 2018 m.b.t. goedkeuring agenda, partiële splitsing, statutenwijziging en vaststellen van het mandaat - Goedgekeurd

 10. Inter-energa - Buitengewone algemene vergadering d.d. 20 juni 2018 m.b.t. goedkeuring agenda, verzoek tot verschuiven einddatum van inter-energa van 9 november 2019 naar 1 april 2019, voorstel tot verlenging van 1 april 2019 tot en met 29 maart 2037, partiële splitsing, statutenwijziging en vaststellen van het mandaat - Goedgekeurd

 11. Notulen - Openbare zitting van 19 april 2018 - GoedgekeurdDe lijst met beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden ligt gedurende twintig dagen ter inzage van het publiek op het gemeentesecretariaat en dit met ingang van 2018-05-28 tot en met 2018-06-18 tijdens de openingsuren.


Gedaan te As 28 mei 2018.


namens de gemeenteraad


Wendy Peeters Guido Hoogmartens

Algemeen directeur voorzitter gemeenteraad