Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Bekendmaking besluiten van de gemeenteraad van 18 oktober 2018


Afbeelding 1

Gemeentebestuur van As

Afbeelding 2


Dorpsstraat 1 bus 1

3665 AS
T 089 39 10 00 | F 089 39 10 01
gemeente@as.be
www.as.be


BEKENDMAKING BESLUITEN VAN DE GEMEENTERAAD d.d. 2018-10-18


Gelet op art. 252 § 2 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 m.b.t. het algemeen bestuurlijk toezicht, werd een lijst met beknopte omschrijving van de punten behandeld en aangenomen in de gemeenteraadszitting van
18 oktober 2018, overgemaakt aan de provinciegouverneur.


Volgende agendapunten werden behandeld:


OPENBARE ZITTING


 1. Aanpassing meerjarenplan 2014-2020 - Aanpassing meerjarenplan 2014-2020 - vastgesteld

 2. Budgetwijziging 2018-10-18 van het gemeentebudget - dienstjaar 2018 – Budgetwijziging 2018-10-18 van het gemeentebudget - dienstjaar 2018 - vastgesteld

 3. Rekening 2017 kerkfabriek Sint-Niklaas Niel-bij-As - Kennisgeving en advies rekening 2017 van de kerkfabriek SINT-NIKLAAS NIEL-BIJ-AS – Kennis genomen

 4. Rekening 2017 kerkfabriek Sint-Theresia As - Kennisgeving en advies rekening 2017 van de kerkfabriek SINT-THERESIA AS - Kennis genomen

 5. Rekening 2017 kerkfabriek Sint-Barbara As - Kennisgeving en advies rekening 2017 van de Kerkfabriek SINT-BARBARA AS - Kennis genomen

 6. Budgetwijziging 2018 kerkfabriek Sint Theresia - Budgetwijziging 2018 kerkfabriek Sint Theresia – Akte genomen

 7. Budget 2019 kerkfabriek Sint-Barbara - Budget 2019 kerkfabriek Sint-Barbara - Akte genomen

 8. Budget 2019 kerkfabriek Sint Niklaas - Budget 2019 kerkfabriek Sint Niklaas - Akte genomen

 9. Budget 2019 kerkfabriek Sint Theresia - Budget 2019 kerkfabriek Sint Theresia - Akte genomen

 10. Zaak der wegen - Gratis grondiname in uitvoering van rooilijn- en innemingsplan Kruisstraat. - goedgekeurd

 11. Brandweer - De gemeentelijke dotatie 2019 - goedgekeurd

 12. Intergemeentelijke samenwerking Inter-Energa: - Agenda, voorstel van fusie door overneming van INTER-AQUA en INTER-MEDIA door INTER-ENERGA, statutenwijziging – naamwijziging in ‘FLUVIUS LIMBURG’ en vaststelling van het mandaat algemene vergadering 17 december 2018 - goedgekeurd

 13. Cipal - Agenda en vaststellen van mandaat - goedgekeurd

 14. Intergmeentelijke samenwerking Inter-Media - agenda, fusie door overneming – statuten ‘FLUVIUS LIMBURG’ en vastelling van het mandaat voor de algemene vergadering van 19 december 2018 - goedgekeurd

 15. Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten in Limburg - IGL – mandaat voor algemene vergadering van 7 december 2018 - vastgesteld

 16. Notulen - Openbare zitting van 13 september 2018 - goedgekeurd


De lijst met beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden ligt gedurende twintig dagen ter inzage van het publiek op het gemeentesecretariaat en dit met ingang van 2018-10-23 tot en met 2018-11-12 tijdens de openingsuren.


Gedaan te As 22 oktober 2018.


namens de gemeenteraad

Wendy Peeters Guido Hoogmartens

Algemeen directeur voorzitter gemeenteraad