Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Bekendmaking besluiten van de gemeenteraad van 13 september 2018


Afbeelding 1

Gemeentebestuur van As

Afbeelding 2


Dorpsstraat 1 bus 1

3665 AS
T 089 39 10 00 | F 089 39 10 01
gemeente@as.be
www.as.be


BEKENDMAKING BESLUITEN VAN DE GEMEENTERAAD d.d. 2018-09-13


Gelet op art. 252 § 2 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 m.b.t. het algemeen bestuurlijk toezicht, werd een lijst met beknopte omschrijving van de punten behandeld en aangenomen in de gemeenteraadszitting van
13 september 2018, overgemaakt aan de provinciegouverneur.


Volgende agendapunten werden behandeld:


OPENBARE ZITTING  1. Houtverkoop openbare besturen 2018 - Goedkeuring openbare houtverkoop 10 oktober 2018 – bekrachtiging goedgekeurd

  2. 2018-047 - Onderhoud gebouw technische dienst, gemeentelijke basisschool Niel, BKO Peter Pan en Administratief Centrum - Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze - Goedgekeurd

  3. Politiereglement n.a.v. de verkiezingen – Goedgekeurd

  4. Overnameaanbod van NV Patronale Life voor aandelen kredietmaatschappij Indomi NV - Goedgekeurd

  5. Toetreding als vennoot tot Poolstok (Jobpunt Vlaanderen) - Goedgekeurd

  6. Opdrachthoudende Vereniging Limburg.net - Algemene Vergadering woensdag 28 november 2018 om 18 uur en Bijzondere Algemene vergadering woensdag 28 november 2018 om 19 uur – Agenda en in te nemen standpunten - Goedgekeurd

  7. Notulen - Openbare zitting van 21 juni 2018 - Goedgekeurd


BESLOTEN ZITTING

  1. Aanstelling waarnemend directeur gemeentelijke basisschool - Goedgekeurd


De lijst met beknopte omschrijving van de daarin geregelde aangelegenheden ligt gedurende twintig dagen ter inzage van het publiek op het gemeentesecretariaat en dit met ingang van 2018-09-17 tot en met 2018-10-08 tijdens de openingsuren.


Gedaan te As 17 september 2018.


namens de gemeenteraad


Wendy Peeters Guido Hoogmartens

Algemeen directeur voorzitter gemeenteraad