Direct naar hoofdmenu / zoekveld
/ Nieuwsberichten 2018 / Droogte - Code rood blijft van kracht

Droogte - Code rood blijft van kracht

Vertegenwoordigers van ANB, de brandweer, Defensie en de dienst Noodplanning en Crisisbeheer bogen zich opnieuw over de aanhoudende brandgevoeligheid in de Limburgse natuurgebieden. Sinds 1 juli geldt de code rood voor brandgevoeligheid in heel de provincie en deze preventieve code werd door de vertegenwoordigers vandaag verlengd.


Brandweerdiensten en natuurbeheerders zijn extra alert en staan stand-by om een beginnende brand zo snel mogelijk te blussen, maar vragen ook de medewerking van elke burger om de gevolgen van natuurbrand te voorkomen of te beperken. Een natuurbrand kan zich in droge periodes zeer snel en onvoorspelbaar ontwikkelen/uitbreiden en kent niet altijd een natuurlijke oorzaak.


Sinds 3 juli 2018 geldt er een geheel verbod op kampvuren in Limburg en dit blijft van kracht zolang code rood van toepassing is en tot tegenbericht. Bovendien is er besluit van de gouverneur in een natuurgebied (en tot 25 m daarbuiten) geen enkele vorm van vuur meer toegestaan: roken, kaarsen, fakkels, vuurkorven, BBQ’s, enz.


We kunnen niet genoeg benadrukken dat zowel burgers, organisaties als overheden voorzichtig moeten zijn en we ontraden de volgende activiteiten:

 • Barbecues, vuurkorven en fakkels aansteken
 • Vuurwerk afsteken 
 • Activiteiten waarbij vonken en gensters ontstaan: maaiwerken, onkruidbranders gebruiken, roofingwerken, ...
 

Enkele tips

Thuis

 • Hou altijd blusmiddelen bij de hand, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang,brandblusser of desnoods een emmer water of zand 
 • Doof sigaretten in zand en gooi glas altijd in een vuilbak 
 • Let op met kolen van de barbecue en opgehoopt tuinafval 
 • Parkeer je auto niet in hoog en droog gras als hij nog warm is

 

In het bos

Als je de natuur intrekt, wees alert, blijf liever aan de rand van het gebied en verwittig dadelijk de noodcentrale via 112 bij rook of andere verdachte zaken.

 • Blijf op de wandelpaden
 • Parkeer je auto niet boven hoog, droog gras 
 • Neem steeds een GSM mee en noteer het dichtstbijzijnde reddingspunt

 

Bij brand

 • Merk je smeulende rook, probeer deze uit te stampen en verwittig dadelijk 112
 • Merk je een kleine of grote brandhaard? Breng jezelf in veiligheid en loop haaks op de windrichting weg, verwittig dadelijk 112 
 • Ga ook nadat een brand is geblust niet wandelen op de locatie. De grond is nog warm en er kunnen nog kleine brandhaarden aanwezig zijn.
 

Meer info: https://www.risico-info.be/nl/risicos/natuurlijke-risicos/bosbranden

 

Contact:

Dienst Noodplanning en Crisisbeheer – Arrondissementscommissaris Michel Carlier –
011 23 70 17 – michel.carlier@limburg.be

112