Direct naar hoofdmenu / zoekveld
/ Nieuwsberichten 2017 / Gemeente As start haar centrumvernieuwing

Gemeente As start haar centrumvernieuwing

Het gemeentebestuur van As is verheugd te kunnen meedelen dat de bouwvergunning van fase 1 van de centrumvernieuwing afgeleverd is. In een publiek-private-samenwerking met Group GL is er vorm gegeven aan de belangrijke zichtbare stap in de centrumvernieuwing van As.

 

Bouwvergunning

De bouwvergunning betreft een belangrijke eerste fase van de centrumvernieuwing uitgewerkt door UAU Collectiv. In totaal gaat het over drie nieuwe gebouwen.

 

Het eerste gebouw zal op het kerkplein gelegen zijn. Op het gelijkvloers vormt de Bibliotheek (550 m2) samen met een horeca- of handelszaak de eycatcher en op de verdiepingen voorziet men hier 18 appartementen met ondergrondse parkeergarage. Het tweede gebouw, met ± 550 m2 handelsruimte en 13 appartementen, situeert zich langs de Dorpsstraat. Het derde gebouw op haar beurt ligt verderop langs de J. Peeterslaan en omvat 17 appartementen.

 

Alles bij elkaar spreken we in deze eerste fase over een verdichting van het centrum met 48 wooneenheden, een bibliotheek en een kleine 1000 m2 handelsruimte. Door handel en diensten op maat van de gemeente aan te bieden zal het centrum attractiever worden. Daarnaast zal ook de verdichting ervoor zorgen het centrum te versterken en te doen bruisen.

 

De centrumvernieuwing zal tot stand komen na een intensieve samenwerking met projectontwikkelaar Group GL, dewelke via een recht van opstal het voorgenoemd programma zal realiseren op de percelen, eigendom van de gemeente. De appartementen hebben 1, 2 of 3 slaapkamers. De verkoop van de appartementen en handelsruimtes start begin 2018.

Indien je interesse hebt kan je via www.woneninas.be je gegevens achterlaten. Als de verkoop start wordt je gecontacteerd.

 

Architecturale ambitie

De ambitie om het centrum van As verder te versterken wordt ook door de architectuur gedragen. Door de schaal van het centrumproject is er gekozen voor een krachtige architectuur die opgewassen is tegen de schaal van het openbaar domein, maar zonder de schaal van As uit het oog te verliezen.

Ook is er voldoende diversiteit voorzien tussen de verschillende gebouwen zodat elk gebouw zijn eigen identiteit heeft en dit ook afstraalt op de onmiddellijke omgeving. De tuin tussen de gebouwen aan de Dorpsstraat ademt bijvoorbeeld een andere sfeer uit dan het zuidgerichte terras aan de bibliotheek.

Verder is er ook ingezet op een hoge woon- en belevingskwaliteit die hoort bij het ‘leven in een centrum’: de verdiepingshoge ramen, de grote terrassen, de doorzontypologie,… garanderen een aangenaam woonklimaat.

 

Openbaar domein

In elke stedelijke ontwikkeling is de ruimte tussen de gebouwen even belangrijk dan de gebouwen zelf. Daarom wordt vol ingezet op een kwalitatieve invulling van het kerkplein. Door de ontsluiting van de gebouwen aan de randen van het projectgebied te houden krijgt het kerkplein alle ontwikkelingskansen. Het centrum wordt het kloppend hart van de gemeente. Enerzijds met een versterking op gebied van handel- en dienstenaanbod en een woonverdichting door de nieuwbouw. Anderzijds door een vernieuwing van het openbaar domein als een ware ontmoetingsplek. Het centrum zal een ruimtelijk-functioneel geheel vormen waarbij deze verschillende functies met elkaar verweven worden. Hierdoor zal er meer leven zijn in het centrum van As, het zal versterkt worden waarbij het kerkplein een belangrijke rol vervult. Het is de bedoeling een herkenbare identiteit aan het centrum te geven en dit op maat van As. Veiligheid (voor de zwakke weggebruiker) en creativiteit zullen de centrale termen zijn waarmee rekening gehouden zal worden bij de aanleg van dit openbaar domein. Het kerkplein wordt dé pleisterplek bij uitstek in As. Er zal in eerste fase een ontwerp gemaakt worden voor het kerkplein en de aansluiting met de J. Peeterslaan. Binnen dit concept is het essentieel dat ook de J. Peeterslaan ingericht wordt als volwaardige centrumstraat.

 

Bibliotheek, cultuur*ontmoeten

De bibliotheek krijgt een centrale plaats binnen de centrumvernieuwing. De rol van de bibliotheek als kennis- en informatiecentrum was lang een evidentie, maar bibliotheken hebben niet langer het monopolie op de informatiemarkt. Toch is een bibliotheek in As belangrijk, enerzijds door haar lokale inbedding en anderzijds als ontmoetingsplek.

 

De nieuwe bibliotheek zal er voor iedereen zijn en continu in beweging zijn zodat we kunnen anticiperen aan de verandering in de tijd maar ook letterlijk aanpasbaar zijn aan de activiteit. Zo zal er ruimte zijn voor lezingen, tentoonstellingen, workshops, filmvertoningen, vergaderingen, recepties, kleine concertjes, dans-, film- of theatervoorstellingen, vertellingen, … Naast de logische invulling als informatie- en kenniscentrum zal de nieuwe bibliotheek een belangrijke rol gaan spelen als toegankelijke ontmoetingsplaats voor alle leeftijdsgroepen. Zo zal er een leescafé aanwezig zijn waar op vaste momenten senioren welkom zijn om een tas koffie te komen drinken en elkaar te ontmoeten. Maar ook zullen er tal van activiteiten en workshops doorgaan voor o.a. kinderen en jongeren. Voor hen zal de bibliotheek een educatieve plaats zijn waar ruimte is voor creatieve zelfontplooiing.

 

Onteigening van fase 2

Het gemeentebestuur heeft nog geen akkoord met de eigenaar van de oude Spar. Aangezien dit gebouw al jaren leeg staat en zich in een vervallen toestand bevindt is dit perceel essentieel in de ontwikkeling van het centrum. De minister heeft het onteigeningsplan goedgekeurd en de gerechtelijke onteigeningsprocedure is lopende. Na de eerste plaatsopneming door de experten zal het ongeveer een half jaar duren alvorens een uitspraak kan verwacht worden. Wanneer de aankoop kan plaatsvinden zal er uitwerking gegeven worden aan fase twee van de centrumvernieuwing.

Ruimtelijke Ordening

Ambachtslaan 17

3665 AS

 

T  089 39 10 72

F  089 39 10 79

E ruimtelijkeordening@as.be

› meer info

1 (small)
2 (Small)
3 (Small)
4 (Small)