Direct naar hoofdmenu / zoekveld
/ 2021 / UPDATE: Inspraak GRUP Leidingstraat Antwerpen - Ruhr (Geleen)

UPDATE: Inspraak GRUP Leidingstraat Antwerpen - Ruhr (Geleen)

- UPDATE (09/07/2021) -

Verwerking inspraakreacties Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Leidingstraat Antwerpen-Ruhr

 

Tijdens de publieke raadpleging over de startnota van het GRUP ontving de Vlaamse overheid zo’n 4 300 inspraakreacties.

Het planteam van de Vlaamse overheid gaat de reacties nu grondig analyseren om de voorstellen uit de startnota waar nodig bij te sturen.

Het planvoornemen wordt daarbij concreter uitgewerkt. Het team brengt in beeld over welke en hoeveel leidingen en stoffen het precies zal gaan en tekent de randvoorwaarden uit om dit project in te passen in een duurzaam energiebeleid.

Op basis van de inspraakreacties worden de alternatieven de volgende maanden meer in detail en op het terrein onderzocht om zo te komen tot geoptimaliseerde tracés. Die oefening gebeurt voor de drie tracés voorgesteld in de startnota.

 

Meer informatie: www.omgeving.vlaanderen.be/grups/leidingstraat-antwerpen-ruhr

 

 

 

Inspraakperiode loopt van 2 maart 2021 tot en met 30 april 2021

 

De Vlaamse Regering keurde op 18 december 2020 de startnota goed voor het GRUP Leidingstraat Antwerpen - Ruhr (Geleen). Over de startnota wordt een participatieperiode georganiseerd van 2 maart 2021 tot en met 30 april 2021.

Iedereen kan tijdens die periode een advies formuleren via een van de volgende kanalen:

 

- Via het online formulier

 

- Per brief naar:

Departement Omgeving Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning- en projecten

Graaf de Ferrarisgebouw

Koning Albert II-laan 20 bus 7

1000 Brussel

 

- Afgeven tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het gemeentehuis of de technische dienst

 

Het plan inkijken kan bij onze dienst Ruimtelijke Ordening. Door de coronamaatregelen kan dit alleen op afspraak.

 

Meer info over de GRUP Leidingstraat Antwerpen-Ruhr (Geleen).

 

 

Er wordt een publiek participatiemoment in de vorm van een webinar georganiseerd telkens van 19 tot 21 uur op:

 

  • Donderdag 25 maart 2021
  • Dinsdag 30 maart 2021
  • Dinsdag 6 april 2021

  • Donderdag 8 april 2021

  • Dinsdag 13 april 2021

  • Donderdag 15 april 2021

  • Dinsdag 20 april 2021

  • Donderdag 22 april 2021


 

De startnota wordt dan toegelicht en je kan vragen stellen aan de opstellers van het plan.

Inschrijven is verplicht en kan via het nummer 02 553 38 00 of via deze link.

CONTACT

Ruimtelijke Ordening

Ambachtslaan 17

3665 AS

 

T  089 39 10 72

F  089 39 10 79

E ruimtelijkeordening@as.be

› meer info