Direct naar hoofdmenu / zoekveld
/ Leven & Welzijn / Vreemdelingen / Visum voor België

Visum voor België

Als je vanuit het buitenland naar België komt, heb je, afhankelijk van je nationaliteit, al dan niet een visum nodig. Meer info hierover vind je op de website van buitenlandse zaken http://www.diplomatie.be/.

In principe moet je  hiervoor niet bij de gemeente zijn. Enkel wanneer je een verbintenis tot ten lastenneming nodig hebt, de persoon die garant voor je wil staan dient zich te wenden tot het gemeentebestuur.

Een verbintenis tot ten lasteneming is een speciaal bewijs van bestaansmiddelen dat een oplossing kan bieden als je zelf je solvabiliteit niet kunt bewijzen. Bij een verbintenis tot ten lasteneming stelt een Belg of een vreemdeling die in België is toegelaten tot een verblijf van onbepaalde duur zich garant voor je verblijf, terugkeer en medische kosten. De garant mag een andere persoon zijn dan de uitnodiger.

De verbintenis tot ten lasteneming is gratis.

De persoon die voor je verblijf, terugkeer en medische kosten garant wil staan, dient zich aan de loketten van de dienst burgerzaken, aan te melden voor de verbintenis tot ten lastenneming.

De voorwaarden waaronder een verbintenis tot tenlasteneming kan worden aangegaan staan vermeld in deze informatiebrochure.

 

Deze persoon vult het document in, waarna de medewerker van het gemeentebestuur het zal legaliseren.

Maximaal 6 maanden na de legalisatie van de verbintenis tot ten lastenneming, moet het document ingediend worden bij de bevoegde ambassade of consulaat.

De verbintenis tot ten lastenneming moet vergezeld zijn van:

  • een kopie van de drie laatste loonfiches of enig ander document (opgesteld door een overheid) waaruit de solvabiliteit van de garant blijkt.
  • een kopie van een document waaruit blijkt dat de garant de Belgische nationaliteit bezit (identiteitskaart) of dat hij gemachtigd is om in België voor onbepaalde duur te verblijven (verblijfsvergunning).
  • samenstelling gezin.