Direct naar hoofdmenu / zoekveld
/ Leven & Welzijn / Veiligheid / Noodplanning
Noodplanning
Rampen en noodsituaties kun je niet plannen, maar je voorbereiden, kan wel!

De dienst Noodplanning & Crisisbeheer van de provincie ondersteunen de gemeentes hierin. de burgemeester analyseert en evalueert de mogelijke risico's samen met de gemeentelijke veiligheidscel en experten ter zake. Het federale en de provinciale niveaus hanteren dezelfde manier van werken.

Nood- en interventieplannen

De gemeentelijke en provinciale veiligheidscellen maken noodplannen. Daarin kun je twee niveaus onderscheiden:

  • de algemene plannen: om gepast te kunnen reageren op een brede waaier aan noodsituaties
  • de bijzondere plannen: voor het beheer van specifieke risico's zoals nucleaire rampen, overstromingen of ongevallen met gevaarlijke stoffen.

Tijdens een noodsituatie is een goede coördinatie van de verschillende "disciplines" essentieel:

  • discipline 1: hulpverleningsoperaties (brandweer en civiele bescherming)
  • discipline 2: medische, sanitaire en psychosociale hulpverlening
  • discipline 3: de politie van de plaats van de noodsituatie
  • discipline 4: logistieke diensten (technische dienst, defensie, civiele bescherming, ...)
  • discipline 5: informatie.

Elke discipline heeft een noodplan. Daarin worden zowel de eigen opdrachten, als de manier waarop zij met de andere disciplines samenwerken, gespecifieerd. 

 

Oefening verhoogt niveau van voorbereiding

De efficiëntie en de effectiviteit van noodplannen, taken en verantwoordelijkheden en de samenwerking tussen disciplines kunnen enkel bijgestuurd worden, als ze getest worden. Regelmatig oefenen leidt tot verfijning van de procedures. De provinciale dienst Noodplanning & crisibeheer oraniseert jaarlijks een tafeloefening in elke gemeente of stad.

 

BE-Alert

Meer informatie over BE-Alert vind je hier.

 

CONTACT NOODPLANNING

Goele Janssen

Ambachtslaan 17

3665 AS

 

T  089 39 10 74

F  089 39 10 79

E goele.janssen@as.be