Direct naar hoofdmenu / zoekveld
/ Leven & Welzijn / Sociaal huis / Rechtenverkenner

Rechtenverkenner

De rechtenverkenner geeft je een online overzicht van sociale rechten:
- premies en andere voordelen op het vlak van onderwijs, arbeid, wonen, welzijn, energie ...
- voor kwetsbare groepen: ouderen, chronisch zieken, personen met een handicap, werkzoekenden, ...
- door verschillende overheden: federale, Vlaamse, provinciale en lokale overheid

Rechtenverkennerlogo rechtenverkenner

 

De zorgverzekering, een mantelzorgtoelage, het sociaal telefoontarief, een toelage voor chronische pijnpatiënten of een aanpassingspremie voor de woning van bejaarden …

Het gamma aan sociale rechten is zo uitgebreid dat mensen vaak niet meer weten waarop ze recht hebben. Het is een onmogelijke opdracht om op de hoogte te blijven van deze sociale rechten als burger.

 

Een oplossing hiervoor is de website www.rechtenverkenner.be. Deze geeft snel en eenvoudig een overzicht van alle sociale rechten (federale, Vlaamse, provinciale rechten als gemeentelijke en/of OCMW-rechten van As) op het vlak van onderwijs, arbeid, wonen, welzijn, energie, vervoer, justitie … En ze maakt een onderverdeling naar doelgroepen zoals gezinnen, ouderen, chronisch zieken, personen met een handicap, werkzoekenden, personen met een laag inkomen …

 

Sociale rechten ≠ diensten en voorzieningen?

 

De diensten en voorzieningen in onze gemeente vind je op www.desocialekaart.be (de interprovinciale sociale kaart). Deze website is er om voorzieningen en organisaties op het terrein beter bekend te maken.

Dienst Welzijn & Senioren

Dorpsstraat 1 bus 1

3665 AS

 

T  089 39 10 09

F  089 39 10 01
G 0472 08 19 76

E welzijn.senioren@as.be

› meer info