Direct naar hoofdmenu / zoekveld
/ Leven & Welzijn / Reizen / Ambassades en consulaten

Ambassades en consulaten

België is in het buitenland vertegenwoordigd door ambassades en beroepsconsulaten.

 

De ambassades zijn gevestigd in de hoofdstad van het land waar ze hun ambtsgebied hebben.

Het ambtsgebied kan zich uitstrekken tot andere landen waar geen vertegenwoordiging is.

 

Ambassades en beroepsconsulaten vervullen niet alleen een diplomatieke opdracht maar fungeren ook als openbare dienst voor Belgen in het buitenland en voor vreemdelingen (burgerlijke stand, legalisatie, notariaat, bijstand aan Belgen in nood, visumafgifte voor niet-Belgen).

 

Daarnaast is België in het buitenland vertegenwoordigd door ereconsulaten, die echter minder bevoegdheden hebben.

Ereconsuls worden in het land zelf gerecruteerd vanwege hun goede contacten ter plaatse.

Zij hebben zelden de Belgische nationaliteit.

Ze spreken niet altijd onze landstalen en hebben meestal eigen beroepsbezigheden.

Ze oefenen het ambt van Ereconsul op vrijwillige basis uit en worden er niet voor betaald. Voor bepaalde vragen zullen zij u, indien nodig, doorverwijzen naar de ambassade of het beroepsconsulaat van België waaronder ze ressorteren.

 

De adressen van de Belgische vertegenwoordigingen in het buitenland vind je op de website van de FOD Buitenlandse zaken, meer bepaald onder de rubriek “Adressen – In het buitenland”.

 

Andere landen hebben eveneens vaak een vertegenwoordiging in België.

Zij vervullen dezelfde rol als de Belgische ambassades in het buitenland voor hun burgers die in België verblijven en voor de Belgen die naar het desbetreffende land willen reizen.

De adressen van de buitenlandse vertegenwoordigingen in België vind je op de website van de FOD Buitenlandse zaken, meer bepaald onder de rubriek “Adressen – In België”.