Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Tegemoetkomingen

Personen met een handicap kunnen onder bepaalde voorwaarden tegemoetkomingen bekomen:

 

Voor een volledig overzicht van je rechten als persoon met een handicap kan je terecht bij het OCMW of op de rechtenverkenner.

Tegemoetkoming FOD Sociale Zekerheid

Wie een verminderde zelfredzaamheid heeft, kan een tegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid aanvragen bij het OCMW As.

 

Afhankelijk van je leeftijd gaat het om:

Mantelzorgtoelage

Het OCMW verleent onder bepaalde voorwaarden een mantelzorgtoelage aan mensen die instaan voor de opvang van een zorgbehoevend familielid.De toelage kan een maximum van €100 zijn. 

Toelage voor sporten van personen met een handicap

Sedert enkele jaren komt de gemeente tussen in de kosten van het sporten voor mensen met een handicap. De tegemoetkoming is gebaseerd op het lidgeld en transportkosten, meer informatie vind je in het reglement.

Denk je hiervoor in aanmerking te komen neem je best contact op met de sportdienst.

Taxicheques

Sinds 2012 kan je als rolstoelgebonden inwoner gratis taxicheques krijgen bij het OCMW. Daarvoor moet je rolstoelgebonden zijn én een attest van de FOD Sociale Zekerheid van minstens 80%, minstens 12 punten, 50% onderste ledematen of ten minste 6 punten in pijler 1 van de bijkomende kinderbijslag hebben.

 

 

 

 

 

Dienst Welzijn & Senioren

Dorpsstraat 1 bus 1

3665 AS

 

T  089 39 10 09

F  089 39 10 01
G 0472 08 19 76

E welzijn.senioren@as.be

› meer info

rolstoel