Direct naar hoofdmenu / zoekveld
/ Leven & Welzijn / Onderwijs & kinderopvang / Kinderopvang / Lokaal Overleg Kinderopvang

Lokaal Overleg Kinderopvang

Samenstelling

Activiteiten

Huishoudelijk reglement

Wat

Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) zorgt ervoor dat kinderopvang opgenomen wordt in het beleid. Zo geeft ze advies aan het College van Burgemeester en Schepenen over alle kwesties die hun aanbelangen, ze streeft naar afstemming van het reeds bestaande aanbod aan kinderopvang binnen de gemeente, ze bevordert de informatiedoorstroming, ....


Samenstelling

Stemgerechtigde

Dienst

 

Marina Abouazi

Voorzitter

 

 

Hilde Op't Eynde

Gemeenschapsonderwijs De Duizendpoot

 

Dirk Cornelissen

Gesubsidieerd Vrije Basisschool As

 

Serge Salemans

Gemeentelijke basisschool As - Niel

 

Hilde Venken

IBO Peter Pan

 

Tine Haulain

Sportdienst

 

Marijke Jaeken

Jeugddienst

 

Els Willems

Landelijke Kinderopvang

 

Heleen Martens

Mini-crèche 'Duizendpootje'

 

Jean Delissen

Gezinsbond

 

Jo Van Beylen

Oudercomité Gemeentelijke basisschool As - Niel

 

Marcia Bronckaers

Oudercomité Gemeenschapsonderwijs De Duizendpoot

 

Myriam Daemen

Gezinsbond

 

Nathalie Van Mele

Mutualiteit

 

Sigrid Cox

K&G

 

Viviane Van Kempen

Oudercomité Gemeentelijke basisschool As - Niel

 

Walter Impens

Oudercomité Gesubsidieerd Vrije Basisschool As

 

Niet-stemgerechtigde

 

 

Rik Kissembeek

Schepen Welzijn / OCMW Voorzitter

 

Kim Meyers

Secretaris

Dienst Welzijn

 

Tom Seurs

Schepen Jeugd

 

Marc Bergmans

Schepen Sport

 

 

Activiteiten

  • organiseert infoavond voor ouders en/of professionals
  • zorgt voor jaarlijkse info over de verschillende opvanginitiatieven

Huishoudelijk reglement