Direct naar hoofdmenu / zoekveld
/ Leven & Welzijn / Levensloop / Wettelijk samenwonen

Wettelijk samenwonen

Je woont een tijdje samen met jouw partner (hetero of homo) en wenst deze samenwoonst officieel te laten vastleggen.

Dat kan.
De wet van 13 november 1998 voorziet de mogelijkheid tot wettelijke samenwoonst. Het is de bedoeling om ook voor niet-gehuwde samenwonenden een aantal rechten en plichten te voorzien die enigszins vergelijkbaar zijn met deze binnen een huwelijk.

Deze handelen o.a. over het bijdragen in de lasten van het samenleven, het aangaan van schulden, regelingen omtrent de kinderen, de onroerende goederen enz.

Gratis.

Je dient een gemeenschappelijke verklaring af te leggen bij de afdeling burgerzaken.

Deze verklaring moet bevatten:

  • de datum van de verklaring; naam, voornamen, plaats en datum van geboorte en handtekening van beide partners;
  • de gemeenschappelijke woonplaats;
  • de vermelding van de wil van beiden om wettelijk samen te wonen;
  • de vermelding dat jullie beiden vooraf kennis namen van de inhoud van art. 1475-1479 burg.wetboek (document word je overhandigd of kan je hier downloaden);
  • eventueel de melding van het bestaan van een authentieke notariële akte die de wettelijke samenwoning naar goeddunken regelt. In een dergelijke akte kunnen meer afspraken of meer details worden vastgelegd. Hiervoor dienen jullie zich wel bij een notaris aan te bieden. Een dergelijke akte is niet verplicht.

 

De verklaring van wettelijke samenwoning kan je hier downloaden zodat je ze vooraf al kan invullen en bij de afdeling bevolking al ingevuld en ondertekend kan overhandigen. Identiteitskaarten van beiden meebrengen.
Je krijgt een ontvangstbewijs van jou aangifte. Tegelijk wordt het bestaan van de wettelijke samenwoonst ingegeven in het bevolkingsregister.

 

Einde wettelijke samenwoonst 

Je kan jouw wettelijke samenwoonst ook beëindigen en in sommige gevallen gebeurt dit automatisch.

Zo eindigt de wettelijke samenwoonst:

  • bij huwelijk (van één van de partijen);
  • bij overlijden (van één van beiden);
  • na een vonnis van de rechtbank;
  • in onderlinge overeenstemming;
  • door eenzijdige verklaring van één van beiden (voor de ambtenaar van de burgerlijke stand) in de gemeenschappelijke woonplaats of in de woonplaats van één van beiden.

 

In dit laatste geval betekent de betreffende ambtenaar van de burgerlijke stand, binnen 8 dagen na de beëindiging, een gerechtsdeurwaarderexploot aan de tegenpartij om hem/haar in kennis te stellen. 


De kosten hiervoor zijn ten laste van diegene die de samenwoonst beëindigt.

Dienst Burgerzaken

Dorpsstraat 1 bus 1

3665 AS

 

T  089 39 10 02

F  089 39 10 01

E burgerzaken@as.be

› meer info