Direct naar hoofdmenu / zoekveld
/ Leven & Welzijn / Inleefreizen en -stages

Inleefreizen en -stages

Subsidie voor inleefreizen en -stages

 

Wil je een educatieve reis of stage naar een ontwikkelingsland maken?

Dan kom je in aanmerking voor een subsidie voor inleefreizen en -stages.

 

De gemeente As is er namelijk van overtuigd dat een inleefreis of -stage een positieve invloed heeft op de manier waarop je naar ontwikkelingssamenwerking kijkt en dat het kan bijdragen aan een groter draagvlak voor het ontwikkelingsbeleid van de gemeente.

Samen is nu eenmaal één van de belangrijke pijlers van de gemeente As.

 

 

Subsidie aanvragen?

 

Wil je een subsidie aanvragen? Dat kan je hier online doen.

Lees eerst het subsidiereglement  aandachtig door voor de toekenningsvoorwaarden.

Hou er ook rekening mee dat je aanvraag minstens 6 weken vóór de aanvang van je inleefreis of -stage moet gebeuren.

 

VRAAG HIER ONLINE AAN

 

 

Bedrag?

 

De uitgekeerde subsidie kan nooit meer bedragen dan 50% van de gemaakte kosten met een maximum van € 250,00 per persoon.

De subsidie voor inleefreizen en -stages wordt binnen de perken van de in de begroting voorziene kredieten verleend, volgens de normen en voorwaarden zoals vastgesteld in het subsidiereglement.

Inleefreis 2.png
Inleefreis.png