Direct naar hoofdmenu / zoekveld
/ Leven & Welzijn / Identiteit / Nationaliteit - naturalisatie

Nationaliteit - naturalisatie

Het parlement keurde op 25 oktober 2012 een nieuwe nationaliteitswet goed. Deze trad op 1 januari 2013 in werking.

 

Vanaf dan zijn er nog slechts de volgende manieren om Belg te worden:

 

1. Voor minderjarigen: toekenning van de Belgische nationaliteit of nationaliteitsverklaring

Kinderen die in België geboren worden en van wie de ouders zelf in België geboren zijn en/of al lang in België wonen (toekenning of verklaring door de ouders).

Kinderen die in België wonen en van wie een ouder de Belgische nationaliteit krijgt. (toekenning)

 

2. Nationaliteitsverklaringzal voor meerderjarigen mogelijk zijn in de volgende gevallen:

Vreemdelingen die in België geboren zijn en sedert hun geboorte wettelijk verblijf genieten

 

Vreemdelingen die

 • vijf jaar wettelijk verblijf genieten

EN

 • één van de landstalen kennen

EN

 • hun maatschappelijke integratie aantonen (in België een diploma hoger secundair onderwijs behaald hebben OF een beroepsopleiding van min. 400 u of een inburgeringscursus gevolgd hebben OF 5 jaar gewerkt hebben)

EN

 • hun economische participatie aantonen (minimum 468 arbeidsdagen gewerkt hebben gedurende de voorbije 5 jaar, of als zelfstandige min. 6 kwartalen sociale bijdragen betaald hebben)


Uitzonderingen:
Vreemdelingen die gehuwd zijn met een Belg, met wie zij gedurende tenminste drie jaar hebben samengeleefd in België, of die een Belgisch minderjarig kind hebben, moeten geen economische participatie aantonen. De voorwaarden van verblijf, talenkennis en maatschappelijke integratie gelden wel.

Vreemdelingen die gehandicapt of invalide zijn, of die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben, moeten geen talenkennis, maatschappelijke integratie noch economische participatie aantonen. Enkel de verblijfsvoorwaarde geldt.

 

Vreemdelingen die

 • tien jaar wettelijk verblijf genieten

EN

 • één van de landstalen kennen

EN

 • bewijzen dat ze deelnemen aan het economische en/of socioculturele leven van de onthaalgemeenschap

 

3. Naturalisatie wordt een uitzonderingsprocedure voor twee categorieën van meerderjarigen:

Vreemdelingen die:

 • wettelijk verblijven

EN

 • ‘buitengewone verdiensten’ aan België hebben bewezen op wetenschappelijk, sportief of sociocultureel vlak

EN

 • geen nationaliteitsverklaring kunnen afleggen

 

Vreemdelingen die:

 • twee jaar wettelijk verblijf genieten

EN

 • staatloos zijn.

 

De procedure voor de nationaliteitsverklaring start bij de gemeente. Het dossier wordt zodra het volledig is naar de procureur des Konings gestuurd, die vier maanden de tijd heeft om een advies te geven. (eventueel verlengbaar met een maand). Als het advies positief is wordt de betrokkene Belg, als het negatief is kan er een beroep ingesteld worden bij de Rechtbank van Eerste Aanleg.

 

Naturalisatieaanvragen blijven de bevoegdheid van de Kamer.

 

Iedereen die een procedure start om de Belgische nationaliteit te verkrijgen moet 150 EUR betalen.

 

Het wordt mogelijk de Belgische nationaliteit te verliezen (vervallenverklaring) na het plegen van strafrechtelijke feiten en na het nietig verklaren van het huwelijk - wegens schijnhuwelijk - waardoor de nationaliteit verkregen werd.

Iedereen die een procedure start om de Belgische nationaliteit te verkrijgen moet 150 EUR betalen.

Dienst Burgerzaken

Dorpsstraat 1 bus 1

3665 AS

 

T  089 39 10 02

F  089 39 10 01

E burgerzaken@as.be

› meer info