Direct naar hoofdmenu / zoekveld
/ Leven & Welzijn / Identiteit / Naamswijziging / Naamswijziging

Naamswijziging

Wie dat wenst, kan (onder bepaalde voorwaarden) zijn naam en/of voornaam laten wijzigen.

 

Wie?

De procedure tot naamsverandering kan enkel worden ingediend door personen van Belgische nationaliteit, V.N.-vluchtelingen en staatlozen.

Bij de indiening van het verzoek moet een van deze hoedanigheden kunnen worden aangetoond.

 

Voorwaarden

Een persoon mag van familienaam en/of voornaam veranderen wanneer aan bepaalde strikte voorwaarden is voldaan, die zijn vastgelegd in de wet. Het verzoek moet eveneens met redenen zijn omkleed.

 

Procedure

Je stuurt hiervoor een brief naar de federale overheidsdienst Justitie, Waterloolaan 115, 1000 Brussel. Je vermeldt uitdrukkelijk dat je de registratierechten zult betalen en voegt er een uittreksel uit de geboorteakte bij, alsook een bewijs van Belgische nationaliteit. De toestemming voor verandering wordt verleend met een koninklijk of ministerieel besluit. Je laat dit besluit registreren en zo snel mogelijk overschrijven in de registers van de burgerlijke stand van je woonplaats.

 

Meer info vind je op de website de Federale Overheidsdienst Justitie

Voor de aanvraag tot naamwijziging kan je terecht bij de Federale Overheidsdienst Justitie.

Dienst Burgerzaken

Dorpsstraat 1 bus 1

3665 AS

 

T  089 39 10 02

F  089 39 10 01

E burgerzaken@as.be

› meer info