Direct naar hoofdmenu / zoekveld
/ Leefomgeving / Hinder / Sluikstorten en -stoken
Sluikstorten en -stoken

Stook je gezondheid niet op!

Nog steeds verbranden er mensen zelf hun afval, bijvoorbeeld in een ton of op een hoopje in de tuin of in het veld. Nochtans is dit streng verboden. Logisch, want de stoffen die vrijkomen zijn erg schadelijk, zowel voor het milieu als voor de gezondheid. Bovendien zadel je je buren op met ernstige geur- en rookhinder en mogelijks zelfs ernstige gezondheidsschade!

Volgens het Milieu-en natuurrapport Vlaanderen was het illegaal verbranden van afvalstoffen in open lucht verantwoordelijk voor 55% van de totale dioxine-uitstoot in Vlaanderen. Ter vergelijking, huisvuilverbrandingsinstallaties zorgen, ondanks hun slechte reputatie, slechts voor een aandeel van ongeveer 0,1 %. De verbranding van afval in open lucht door particulieren tast de milieu- en leefkwaliteit en dus onze gezondheid ernstig aan.

Sluikstokers zorgen voor ernstige luchtvervuiling!

Dioxines ontstaan en worden in de lucht verspreid bij het verbranden van chloorbronnen als plasticafval, PVC-flessen, bewerkt hout (geverfd hout, gevernist hout, verlijmde spaanderplaten, vezelplaten, multiplexplaten verhard of bedekt met PVC, hout met brandvertragende middelen, …). Wanneer je dus in je kachel en open haard of in open lucht afvalstoffen verbrandt, veroorzaak je een ernstig probleem. Zo tonen recente metingen aan dat de dioxine-uitstoot bij verbranding van afval in open lucht tot 5.000 maal hoger kan oplopen dan in een huisvuilverbrandingsinstallatie. Ook de verbranding van onschuldig ogend tuinafval zoals snoeihout en bladeren blijkt aanzienlijke concentraties aan dioxines, stof en PAK’s (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) te veroorzaken.

Een Vlaamse studie toont aan dat de bevolking voor 75 % bijdraagt tot de totale dioxine-uitstoot in Vlaanderen. Het verbranden van afvalstoffen in tonnetjes, tuinafvaloventjes en open vuren was hierbij verantwoordelijk voor zo’n 55%.

Sluikstoken brengt onze gezondheid in gevaar!

De meest schadelijke stoffen die vrijkomen bij particuliere afvalverbranding zijn dioxines, PAK’s (polycylcische aromatische koolwaterstoffen), fijn stof en zware metalen.

PAK’s en dioxines neem je hoofdzakelijk op via je voeding. Ze stapelen zich op in je lichaam. Beide stoffen hebben uiteenlopende schadelijke effecten op je gezondheid (kanker, vermindering van de weerstand, effect op hormonen, …). Fijn stof kan op korte termijn bestaande gezondheidsproblemen als luchtweginfecties en astma verergeren. Bij langdurige blootstelling kan fijn stof leiden tot astma of chronische bronchitis, met benauwdheid, piepende ademhaling, hoesten en zelfs vroegtijdig sterven als gevolg.

 

Sluikstorten melden

Een sluikstort meld je best zo snel mogelijk aan de technische dienst (technischedienst@as.be).

Wij ruimen het dan zo snel mogelijk op.

 

Je kan dit ook online melden via de meldingskaart.

Milieu & Openbare Werken

Ambachtslaan 17

3665 AS

 

T  089 39 10 85

F  089 39 10 79

E milieu@as.be

› meer info