Direct naar hoofdmenu / zoekveld
/ Leefomgeving / Duurzaamheid / Interne milieuzorg

Interne milieuzorg

Woorden wekken, voorbeelden trekken!

 

De gemeente As wil zoveel mogelijk inwoners aanzetten hun steentje bij te dragen aan een beter milieu maar uiteraard geeft de gemeente zelf het voorbeeld.

Hieronder een overzicht in een notendop:

 

Duurzaam bouwen

 • De nieuwe technische dienst is een laag-energiegebouw, dankzij hoogrendementsglas een dikke isolatielaag, een groendak,… Het gebouw wordt verwarmd met een warmtepomp.
 • Bestaande gemeentelijke gebouwen worden gescreend en er worden investeringen uitgevoerd  die het gebouw duurzamer maken
 • De gemeente koopt groene stroom aan.

Duurzaam consumeren

 • De gemeente koopt FSC-gelabeld hout aan.
 • Op de kantoren wordt zoveel mogelijk milieuvriendelijk kantoormateriaal gebruikt.
 • Op de gemeentelijke diensten wordt kraantjeswater gedronken in plaats van flessenwater
 • Het personeel drinkt fairtrade koffie
 • Op recepties wordt geopteerd voor fairtrade wijn en fruitsap

 

Mobiliteit

 • De technische dienst koopt auto’s en bestelwagens met een goede ecoscore.
 • De gemeente participeert in samenwerking met de scholen aan de autoluwe schooldag

 

Natuur

 • De bermen van de gemeente worden onderhouden op basis van een ecologisch bermbeheersplan.
 • De gemeente volgt een pesticidenreductieplan, wat resulteert in het zo veel mogelijk milieuvriendelijk onderhouden van de openbare ruimte.
 • Er worden zoveel mogelijk inheemse planten aangeplant ter bevordering van de biodiversiteit
 • Speciale aandacht gaat uit naar de jeneverbes met de bedoeling het bestand uit te breiden
 • De Amerikaanse vogelkers wordt actief bestreden zowel door de inzet van milieuwerkers als door samenwerking met de bevolking (hout in ruil voor onderhoud)
 • Er wordt aan landschapsinrichting gedaan d.m.v. begrazing met schapen van ons Landje, Klaverberg en Oeleinderheide.
 • Er werden 140 windspiegels geplaatst.

 

Gemeente As drinkt kraantjeswater

Het gemeentebestuur ondertekende het kraantjeswatercharter! Concreet betekent dit dat er enkel nog kraantjeswater wordt aangeboden aan personeelsleden, mandatarissen en bezoekers als alternatief voor flessenwater. Deze drinkkraantjeswatercampagne is een initiatief van de provincie Limburg, de Intercommunale Watermaatschappij (IWM), de Vlaamse maatschappij voor Watervoorziening (VMW) en de Bond Beter Leefmilieu.

 • Beter voor het milieu

De consumptie van mineraalwater in flessen bedroeg in België vorig jaar 147 liter per persoon of 1,1 miljard liter. 92 % van de gebruikte flessen zijn plastic en slechts 8 % glas. Cijfers waar je van gaat duizelen… De gevolgen van flessenwater op milieuvlak zijn groot; denk maar aan de verpakking, het transport en de verwerking van het verpakkingsafval. Met het drinken van kraantjeswater spaar je enorme productie-, energie-,  en afvalverwerkingskosten.

 • Beter voor de portemonnee

Wist je dat flessenwater 200 tot 1000 keer duurder is dan kraantjeswater? Als jij overschakelt naar kraantjeswater, levert jou dit per jaar tussen de 130 en 270 euro per jaar op! Voor een gezin van 3 personen komt dit neer op een bedrag van gemiddeld 600 euro per jaar!

 • Op jouw gezondheid!

Kraantjeswater is minstens even gezond als flessenwater. Dit wordt door dokters bevestigd. Geen enkel product wordt zo streng en veelvuldig gecontroleerd als kraantjeswater. De wereldgezondheidsorganisatie legt de basisnormen vast. De Europese Unie is nog een stukje strenger. Deze worden nauwgezet nageleefd. Om de opgelegde normen te controleren, worden jaarlijks 6000 controles uitgevoerd!

Drink je thuis al kraantjeswater of ga je zeker overschakelen? Teken dan vandaag nog het kraantjeswatercharter voor gezinnen op www.drinKraantjeswater.be, en help zo het milieu én je portemonnee een handje.

Meer info: www.drinKraantjeswater.be of info@drinkraantjeswater.be.

 

Duurzaamheid

Ambachtslaan 17

3665 AS

 

T  089 39 10 74

F  089 39 10 79

E goele.janssen@as.be

 

> meer info