Direct naar hoofdmenu / zoekveld
/ Leefomgeving / Afval / Afvalinzameling / Afvalcontainers
Afvalcontainers

Diftar

Omruilen

Aanvragen

 

In As geldt het principe "de vervuiler betaalt".

Iedere dinsdag kan je afval meegeven via de huis-aan-huisophaling.

De ene  week kan je de grijze container (restfractie) laten ledigen, de andere week komt men de groene GFT-container leegmaken.

 

Papier en karton wordt één keer per maand huis-aan-huis opgehaald.

 

PMD wordt op dezelfde dag als GFT opgehaald in blauwe zakken.

Een rol van 20 zakken kan je kopen op het gemeentehuis of technische dienst aan de prijs van € 3,00.

 

Daarnaast zijn er ook nog andere manieren om je afval kwijt te geraken zoals de glasbollen, textielcontainers, Kringwinkel, recyclagepark ....

 

Diftar

 Je dient een vergoeding voor de opgehaalde hoeveelheid (per kg) te betalen. De opgehaalde hoeveelheid (kg) wordt door de ophaalwagen bij de lediging gewogen. Enkel voo de restafvalcontainer betaalt men extra vergoeding per ophaalbeurt.

De betaling (DIFTAR) gebeurt met voorschotten.

 

Je krijgt een betalingsuitnodiging van € 42,50.Zodra je dit bedrag hebt overgeschreven wordt jouw persoonlijke DIFTAR-dienst geactiveerd.

 

Hierdoor kunnen de groene GFT-container en de grijze container voor de restfractie geledigd worden. Bij elke lediging berekent de computer precies hoeveel afval in de container zat en hoeveel dit kost.Dit bedrag wordt dan telkens afgehouden van jouw voorschot.

 

Wanneer het beschikbare saldo op de rekenstaat lager is dan een positief bedrag op de rekenstaat, drempelbedrag genoemd, wordt aan de referentiepersoon een betalingsuitnodiging voor een nieuw voorschot verstuurd.

Het drempelbedrag is € 15.

 

Op deze manier blijft de ophaling en lediging van de grijze en groene container altijd verzekerd.Let er wel op dat je tijdig betaalt. Want eens je voorschot volledig opgebruikt, wordt de chip automatisch geblokkeerd. De containers kunnen dan niet meer worden geledigd en blijven vol langs de weg staan.

 

Een voor de huis-aan-huisinzameling aangeboden afvalcontainer zal enkel geledigd worden, voor zover het op de rekenstaat beschikbare tegoed niet lager is dan  € 7,50.

 

Bij een adreswijziging zijn de eerste 2 ledigingen gratis.

 

Tarieven:

 

  • G.FT. (groene): € 0,10/kg – € 0/lediging
  • RESTFRACTIE (grijze): € 0,18/kg + € 0,70/lediging

 

Omruilen

Als je afvalcontainer vernield is (vb. gebarsten) dan kan je dat melden bij de dienst burgerzaken.

Dat kan telefonisch of per mail.

 

Je dient dan volgende zaken te vermelden:

  • type container

  • chip en/of container vernield.

 

De vernielde container (geledigd) wordt meegenomen bij de levering van het nieuw exemplaar.

De chip wordt omgezet op de nieuwe container.

 

Als je afvalcontainer gestolen wordt, doet je best aangifte bij de politie.

Zij maken hiervan een melding op. Je bezorgt de melding aan de dienst burgerzaken.

Na de melding van de politie verkrijgt de gebruiker gratis een nieuwe container.

De container wordt de week nadien geleverd.

 

Aanvragen

 Bij iedere woning hoort per gezin één grijze restafvalcontainer en één groene GFT-container.

De containers horen bij de woning en dienen bij verhuizing ter plaatse te blijven.

Bij de inschrijving op de dienst burgerzaken worden de containers gekoppeld aan de gegevens van het gezin.

De aanvraag is beperkt tot één restafvalcontainer en één GFT-container per gezin.

Je dient de containers aan te vragen bij de dienst burgerzaken als je je als inwoner komt inschrijven (vb. nieuwe woning).

 

Dienst Burgerzaken

Dorpsstraat 1 bus 1

3665 AS

 

T  089 39 10 02

F  089 39 10 01

E burgerzaken@as.be

› meer info