Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Digitaal loket

Financiële hulpverlening

Heb je het financieel moeilijk? In sommige gevallen verleent het OCMW een financiële steun.

 

1. Financiële steun

Indien je inkomsten onvoldoende zijn of je je in een financiële noodsituatie bevindt, kan je een financiële steun verkrijgen. Je moet je rechten laten gelden op andere inkomsten of uitkeringen. Het OCMW kan zelf beslissen over de aard en het bedrag van andere financiële tussenkomsten.

2. Voorschotten op uitkeringen

Als de uitbetaling van je uitkering op zich laat wachten kan je een voorschot krijgen op pensioen, werkloosheidsvergoeding, ziekte-uitkering; kinderbijslag, ... . De maatschappelijk assistent onderzoekt of je recht hebt op een voorschot op je uitkering. Zodra je uitkering in orde is, worden deze voorschotten aan het OCMW terugbetaald. Hierover worden afspraken gemaakt met de uitbetalende dienst.

 

Voor iedere vraag of noodsituatie voert de maatschappelijk assistent een onderzoek waarbij gezocht wordt naar de best mogelijke hulpverlening in jouw situatie. Je dient hiervoor mee te werken aan het sociaal onderzoek. De OCMW-raad neemt op basis van het sociaal onderzoek een beslissing.

Financiële steun

In principe geen.

Het verlenen van een financiële steun is steeds een individuele beslissing van de OCMW- raad. Zij beslissen over de steun en of deze al dan niet terugbetaald moet worden.

 

Voorschotten op uitkeringen

Voorschotten worden steeds teruggevorderd bij regularisatie van het dossier.

 

Gelieve contact op te nemen met de sociale dienst van ons OCMW indien je je situatie wil bespreken.

Ben je in de onmogelijkheid om naar het OCMW te komen? Maak een afspraak zodat wij naar je komen.

 

Zeker je identiteitsgegevens en je inkomsten en uitgaven meebrengen. Daarenboven kan de sociale dienst je om bijkomende informatie verzoeken.