Direct naar hoofdmenu / zoekveld
/ Onze Gemeente / Publicaties / Bekendmakingen

Bekendmakingen

Vanaf 1 januari 2014 moeten de reglementen en verordeningen van de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester op de gemeentelijke website worden bekendgemaakt door de burgemeester.

Samen met de tekst moet er ook melding worden gemaakt van de datum waarop ze werden goedgekeurd én de datum waarop ze op de website bekendgemaakt worden.

Door de wijziging van artikel 186 van het gemeentedecreet is het niet meer nodig om de reglementen en verordeningen aan te kondigen via een aanplakbrief die minstens twintig dagen op het aanplakbord aan het gemeentehuis blijft hangen.

Artikel 187 van het gemeentedecreet werd niet gewijzigd.
Dat betekent dat het register van de bekendmakingen blijft bestaan.

De reglementen en verordeningen treden in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.

Bekendmaking nieuwe reglementen

Je vindt hier de meest recente lijst van nieuwe goedgekeurde reglementen. Deze publicatie geldt als wettelijke kennisgeving.

 

Bekendmaking nieuwe verordeningen

Je vindt hier de meest recente lijst van nieuwe gemeentelijke verordeningen. Deze publicatie geldt als wettelijke kennisgeving.

 

Bekendmaking besluiten gemeenteraad

Hier kan je de aanplakkingen raadplegen van de beknopte omschrijving van de gemeenteraad. Deze publicatie geldt als wettelijke kennisgeving.

Dienst Secretariaat

Dorpsstraat 1 bus 1

3665 AS

 

T  089 39 10 12

F  089 39 10 01

E secretariaat@as.be

› meer info