Direct naar hoofdmenu / zoekveld
/ Onze Gemeente / Bestuur / Managementteam
Managementteam

Het gemeentedecreet bepaalt dat er in elke gemeente een managementteam is. In As bestaat dit team uit de gemeentesecretaris, de financieel beheerder, en zes afdelingshoofden.


Het managementteam staat mee in voor de algemene beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie. Het ondersteunt de coördinatie van de gemeentelijke diensten, bewaakt de eenheid in werking en de kwaliteit van de organisatie en haar dienstverlening.

Het managementteam zorgt voor de ontwikkeling en invoering van een coherente visie op het organisatiebeleid, de overlegstructuren, personeel en financiën.

 

Het managementteam van de gemeente As bestaat uit:

 

  • gemeentesecretaris: Wendy Peeters
  • financieel beheerder: Jan De Meulenaer
  • coördinator grondgebiedszaken: Carlo Rutten
  • coördinator administratieve diensten: Goele Bergmans
  • coördinator vrijetijdsdiensten: Marijke Jaeken
  • coördinator buitenschoolse kinderopvang: Hilde Venken
  • milieuambtenaar: Willy Van Roten
  • stedenbouwkundig ambtenaar: Chris Gielen.