Direct naar hoofdmenu / zoekveld
/ Leven & Welzijn / Verkiezingen 25 mei 2014 / Kandidaat bijzitter verkiezingen

Kandidaat bijzitter verkiezingen

De bijzitters en voorzitters spelen een fundamentele rol in het goede verloop van de verkiezingen. Via hun taak zorgen deze burgers ervoor dat er democratische verkiezingen plaatsvinden. Als u voor deze taak uitgekozen werd, wees daar dan trots op. Een kleine bezoldiging zal uw burgerlijke toewijding belonen.

 

Wil je zelf bijzitter van een stembureau zijn?

Voor het vlotte verloop van de verkiezingen op zondag 25 mei 2014 zoekt de gemeente As geëngageerde burgers die vrijwillig hun steentje willen bijdragen als bijzitters.

Via dit formuliertje kan je je snel en simpel kandidaat stellen. Als je kandidatuur in orde is, ontvang je in de loop van de maand april 2014 je aanstellingsbrief als bijzitter van een stembureau.

 

Hoe worden de stembureaus samengesteld?

Bij de Federale, Vlaamse en Europese parlementsverkiezingen van 25 mei 2014 zullen er 6 stembureaus geopend worden in As. Elk bureau bestaat uit een voorzitter, een secretaris, vijf bijzitters en vijf plaatsvervangende bijzitters. We merken hierbij op dat er in de stembureaus ook permanent getuigen aanwezig kunnen zijn. Die worden aangewezen door de kandidaten en zien toe op het goede verloop van de verrichtingen. Hoewel ze aanwezig zijn in het bureau, zijn ze geen lid van het stembureau.

 

Wat is de taak van de bijzitters en voorzitter?

De dag van de verkiezingen spelen de bijzitters en de voorzitter van het stembureau een erg belangrijke rol. Zij moeten immers waken over het goede verloop van de stemverrichtingen en moeten ervoor zorgen dat er echt democratische verkiezingen plaatsvinden. Hun taak bestaat er onder andere in de identiteit van elke kiezer te controleren, alsook het feit of die kiezer op de kiezerslijst voorkomt. Ze zien er ook op toe dat niemand twee keer stemt. Bij het sluiten van het stembureau helpen ze bij het opstellen van de processen-verbaal en van de documenten voor het afsluiten van de verrichtingen.

 

Bijzitter of voorzitter zijn: is dat een vervelende klus?

Aangewezen worden als bijzitter hoeft u niet als onaangenaam werk te bekijken. Wel integendeel. Het gaat feitelijk om een unieke kans om deel te nemen aan het maatschappelijke leven van uw gemeente. Echte democratische verkiezingen kunnen pas georganiseerd worden als de kiezers vrij hun voorkeur voor een kandidaat kunnen bepalen. Maar er moeten ook kiezers toezien op het goede verloop van de verkiezingen en erover waken dat er geen onregelmatigheden plaatsvinden. De aanwezigheid van bijzitters in de stembureaus is dus een ernstige waarborg voor een democratische stemming. Een bijzitter krijgt 38,5 euro zitpenning en ontbijt + ’s middags broodjeslunch.

 

Kan een bijzitter zijn aanwijzing weigeren?

Nee. De functie van bijzitter uitoefenen is een wettelijke plicht. Wie zich daaraan zou willen onttrekken riskeert een boete die tot 1 000 euro kan oplopen. Wanneer een bijzitter zijn oproeping ontvangt, heeft hij 48 uur om de gemeente op de hoogte te brengen van zijn legitieme verhindering.